Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Švedski jezik i kultura, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 1
[1900] Strani jezik struke > odabrati jedan jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
[2019] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
160798Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti?03003.0
51297Etika - opći303006.0
160800Etika - seminar: Etika i tehnika03003.0
160801Etika - seminar: Feministička bioetika03003.0
52304Etika govorenja301505.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
50877Filmologija: Uvod u filmologiju301506.0
160802Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta03003.0
160803Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost03003.0
160805Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea03003.0
51254Filozofija politike 130003.0
160809Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti03003.0
52674Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti30003.0
37082Filozofija roda30004.0
37161Generativna gramatika301505.0
79579Grčka filozofija I03003.0
36756Hrvatska epigrafija i paleografija I.30003.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
160765Indoeuropska fonologija301505.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
65533Kognitivna lingvistika151503.0
131582Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu301506.0
78333Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti301506.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
160812Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost03003.0
51277Metafizika30004.0
160813Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III03003.0
51246Ontologija I30003.0
160776Opća povijest književnosti: Čitanje klasika301506.0
160780Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje301506.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
160784Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra301506.0
160786Opća povijest književnosti: Shakespeare301506.0
86843Osmansko Carstvo I (1300-1600)30003.0
97208Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu30004.0
77964Politika i propaganda u 20. stoljeću30004.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
145587Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju03003.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
35867Povijest ranih civilizacija303007.0
36034Povijest ranih civilizacija30002.0
160816Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije03003.0
161129Semantička tipologija301505.0
160817Seminar iz filozofske hermeneutike (Aristotel, Heidegger, Gadamer)151503.0
51256Socijalna filozofija60006.0
78282Suvremena filozofska terminologija I03003.0
118558Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame301506.0
51690Temelji kognitivne lingvistike301505.0
131584Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura301506.0
118561Teorija književnosti: Teorija romana301506.0
52671Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti301506.0
52682Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha301506.0
66427Teorija spoznaje60006.0
64218Ustroj umjetnih jezika301505.0
36754Uvod u čitanje starih karata30003.0
78517Uvod u filozofiju I - opći30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
67062Uvod u njemačku paleografiju I03003.0
160766Uvod u primijenjenu lingvistiku30003.0
52302Uvod u semiologiju301505.0
97209Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.03003.0
Semestar 2
[1901] Strani jezik struke > odabrati isti jezik kao i u 1. semestru
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
[2020] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
87729Akcentologija 1301505.0
37163Algebarska lingvistika303005.0
69886Bioetika60006.0
52627Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest30004.0
58630Estetika - opći predmet60006.0
160799Estetika - seminar: Teorije slike, rezime03003.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
131574Filmologija: Teorija filmskog stila301506.0
51258Filozofija i psihoanaliza30004.0
131761Filozofija i psihoanaliza - seminar: Znanje, rod i seksualnost (Lacan, Foucault, Butler)03003.0
160804Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj03003.0
160806Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir03003.0
51255Filozofija politike II30003.0
37078Filozofija povijesti30004.0
56138Filozofija povijesti - Osnovni problemi30004.0
160808Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti03003.0
160767Filozofska antropologija60006.0
81494Grčka filozofija II03003.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
36778Kartografski izvori za hrvatsku povijest30003.0
81429Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha301506.0
86825Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija301506.0
37170Korpusna lingvistika301505.0
37168Lingvistička propedeutika301505.0
37171Lingvistika i njezini dijalekti301505.0
117976Logika - seminar: Logika za filozofiju I03003.0
160768Logika I - uvod u simboličku logiku60006.0
160769Logika II60006.0
78518Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti03003.0
51267Marx i marksističke filozofije30004.0
47422Metodologija znanstvenog rada30004.0
81438Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji30003.0
160814Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV03003.0
51247Ontologija II30003.0
78329Opća povijest književnosti: Avangarda301506.0
160783Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma301506.0
81430Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2301506.0
160787Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav301506.0
90156Osmansko Carstvo II (1600-1922)30003.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
37165Povijest lingvističkih teorija301505.0
64125Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba30003.0
52301Prepoznavanje obavijesti u tekstu301505.0
37158Prepoznavanje riječi301505.0
37164Primijenjena lingvistika303005.0
160818Seminar iz semiologije i filozofije jezika151503.0
142490Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama30003.0
64233Sloboda volje (seminar iz Etike)03003.0
36783Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji151504.0
125810Sukob Tito Staljin i Goli otok30003.0
51135Suvremena estetika60006.0
81495Suvremena filozofska terminologija II03003.0
125624Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika301506.0
86844Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)30003.0
160789Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma301506.0
160791Teorija književnosti: Marksizam i književnost301506.0
102105Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam301506.0
160794Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način301506.0
81435Teorija književnosti: Suvremene književne teorije301506.0
52668Teorija književnosti: Uvod u naratologiju301506.0
131783Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost03003.0
117983Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti03003.0
81497Uvod u filozofiju II - opći30003.0
102236Uvod u njemačku paleografiju II03003.0
90753Uvod u povijest lingvističkih teorija30003.0
154204Uvod u semantiku30003.0
52303Uvod u tipologiju301505.0
52631Zagreb u srednjem vijeku151504.0
Semestar 5
[3801] Izborni kolegiji > odabrati najmanje 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
142655Antropologija migracija303005.0
64114Antropologija obitelji i srodstva303005.0
51751Antropologija turizma303005.0
51096Arheologija bioloških ostataka30003.0
51097Arheologija i povijest srednjeg vijeka30003.0
142416Arheologija krajolika - ambijenti i naselja30003.0
64238Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I303006.0
77966Bugarska književnost 19. stoljeća151504.0
144901Dalmatinsko kiparstvo od majstora Radovana do Jurja Dalmatinca30005.0
53409Digitalne zbirke301505.0
35811Dokumentiranje arheoloških nalazišta30003.0
51123Epigrafika30003.0
160798Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti?03003.0
160800Etika - seminar: Etika i tehnika03003.0
160801Etika - seminar: Feministička bioetika03003.0
52304Etika govorenja301505.0
69741Etnografija komunikacija303005.0
40274Etnografije popularnih kultura303005.0
50894Filmologija: Filmske stilske epohe301506.0
50877Filmologija: Uvod u filmologiju301506.0
160802Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta03003.0
160803Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost03003.0
160805Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea03003.0
51254Filozofija politike 130003.0
160809Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti03003.0
52674Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti30003.0
37082Filozofija roda30004.0
37161Generativna gramatika301505.0
79579Grčka filozofija I03003.0
52497Historija srpskog jezika151504.0
160762Hrvatska dječja književnost301505.0
51119Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku30005.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
160765Indoeuropska fonologija301505.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
131617Interpolacije I30005.0
160759Introduction to Feminist Anthropology303005.0
131689Ivan Gundulić i hrvatski književni barok301504.0
69870Jezik hrvatskoglagoljskog Prvotiska151504.0
77967Književnost bugarskog modernizma151504.0
65533Kognitivna lingvistika151503.0
131582Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu301506.0
78333Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti301506.0
77962Latinska epigrafija srednjega vijeka30005.0
131700Makedonska književnost: Makedonska novelistika151504.0
52566Makedonska književnost: Makedonska poezija151504.0
160812Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost03003.0
36885Mediji i društvo303006.0
35934Medijska kultura151503.0
51277Metafizika30004.0
51316Metoda ankete3015156.0
146851Morfosintaksa srpskog jezika151504.0
64240Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske303006.0
51122Numizmatika30003.0
51317Obrazovanje i društvo303006.0
51246Ontologija I30003.0
160776Opća povijest književnosti: Čitanje klasika301506.0
160780Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje301506.0
86826Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1301506.0
160784Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra301506.0
160786Opća povijest književnosti: Shakespeare301506.0
86843Osmansko Carstvo I (1300-1600)30003.0
50940Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija300154.0
46967Osnove arhitekture3015155.0
51093Osnove egejske arheologije30005.0
51702Osnove folkloristike303005.0
66727Osnove hindske gramatike 1150153.0
46966Osnove likovnih umjetnosti3015155.0
126166Osnove perzijskog jezika (I)150153.0
37518Osnove slovenske književnosti151504.0
64241Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske303006.0
131611Palladio i paladijanizam30005.0
97208Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu30004.0
77964Politika i propaganda u 20. stoljeću30004.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
131695Poredbena povijest južnoslavenskih književnosti - metodologija30004.0
145587Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju03003.0
36036Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja45005.0
35867Povijest ranih civilizacija303007.0
160816Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije03003.0
160771Prozodija riječi i rečenice153004.0
144902Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti151505.0
97249Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri30005.0
77970Razdoblja i vrste slovenske književnosti151504.0
160772Retorika i stilistika153004.0
161128Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta30005.0
161129Semantička tipologija301505.0
160817Seminar iz filozofske hermeneutike (Aristotel, Heidegger, Gadamer)151503.0
146663Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.301504.0
131704Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost151504.0
51256Socijalna filozofija60006.0
65530Sociobiologija30003.0
36881Sociologija grada303006.0
51323Sociologija religije303006.0
51330Sociologija roda303006.0
36884Sociologija spolnosti303006.0
36882Sociologija vojske i rata303006.0
132033Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde151504.0
52496Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka151504.0
160757Sustav književnog teksta153004.0
78282Suvremena filozofska terminologija I03003.0
161834Šenoinski model i model romana novopovijesne fikcije301505.0
118558Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame301506.0
36858Tehnologije i održivi razvoj30003.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
51690Temelji kognitivne lingvistike301505.0
131584Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura301506.0
118561Teorija književnosti: Teorija romana301506.0
52671Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti301506.0
52682Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha301506.0
66427Teorija spoznaje60006.0
36732Učenje stranog jezika30003.0
35919Umjetnost antike3015155.0
51170Umjetnost gotike3015155.0
51174Umjetnost nakon 1900.3015155.0
51169Umjetnost romanike3015155.0
51173Umjetnost XIX. stoljeća3015155.0
64218Ustroj umjetnih jezika301505.0
78517Uvod u filozofiju I - opći30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
78427Uvod u indoeuropsku lingvistiku30003.0
66023Uvod u judaizam30005.0
37556Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture151504.0
64095Uvod u prapovijesnu arheologiju30003.0
160766Uvod u primijenjenu lingvistiku30003.0
142652Uvod u provincijalnu arheologiju30005.0
52302Uvod u semiologiju301505.0
64094Uvod u slavensku arheologiju30003.0
37522Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture151504.0
51736Uvod u vizualnu antropologiju303005.0
51121Velika seoba naroda30005.0
97209Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st.03003.0
102115Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st.30005.0
64129Zooarheologija30003.0
Semestar 6
[3800] Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija > odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
52066Suvremeni norveški jezik I00604.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu