Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Kroatistika, smjer Nastavnički, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 1
[11779] Izborni kolegiji - Hrvatski standardni jezik > odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
118110Hrvatska leksikologija301504.0
[10681] Izborni kolegiji - Novija hrvatska književnost > Odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
132084Hrvatska autobiografija301504.0
118116Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo301504.0
118119Ivo Andrić i suvremeni hrvatski pripovjedači301504.0
132086Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti301504.0
80632Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije301504.0
125473Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana301504.0
[11070] Izborni kolegiji - Starija hrvatska književnost > odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
77907Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti301504.0
125471Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja301504.0
[11071] Izborni kolegiji - Usmena književnost > odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
118112Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću301504.0
118124Predaja kao usmenoknjiževni žanr301504.0
[11052] Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova > tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
120083Didaktika (NM)303006.0
120082Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)303006.0
120085Sustavna pedagogija (NM)303006.0
[12698] Nastavnički modul - Izborni kolegiji > opcionalan odabir kolegija
ŠifraPredmetPSVECTS
125461Biblija kao književnost u nastavi301504.0
81941Filozofija odgoja - opći30004.0
120100Fonetska korekcija (NM)150154.0
120101Govorništvo za nastavnike (NM)015154.0
118114Hrvatski jezik za nastavnike301504.0
120099Informacijske tehnologije u obrazovanju150154.0
118123Pravogovor u nastavi151504.0
120103Rad s nadarenim učenicima (NM)30004.0
120102Sociologija obrazovanja (NM)30004.0
118132Uvod u biblijski intertekst u nastavi301504.0
118133Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju153004.0
Semestar 2
[11932] Izborni kolegiji - Hrvatski standardni jezik > odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
128036Teorija standardnog jezika301504.0
[11933] Izborni kolegiji - Novija hrvatska književnost > odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
102107Autor-djelo-čitatelj301504.0
118128Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne301504.0
[11934] Izborni kolegiji - Starija hrvatska književnost > odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
128210Književna topografija Dubrovnika301504.0
118122Popularna kultura i ranonovovjekovna drama i kazalište301504.0
[11935] Izborni kolegiji - Teorija književnosti/ kulture > odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
125464Hrvatska ćirilička pismenost151504.0
131724Hrvatski standardni jezik - Antropološka lingvistika301504.0
125467Ideologija i književnost301504.0
128209Od čitanja do interpretacije301504.0
118125Prijevodne inačice Biblije301504.0
131728Psychoanalysis and Literature301504.0
[11052] Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova > tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
120083Didaktika (NM)303006.0
120082Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)303006.0
120085Sustavna pedagogija (NM)303006.0
[12698] Nastavnički modul - Izborni kolegiji > opcionalan odabir kolegija
ŠifraPredmetPSVECTS
81941Filozofija odgoja - opći30004.0
134938Obrazovanje i rad30004.0
120107Primjena računala u nastavi jezika150154.0
120104Proizvodnja govora (NM)015154.0
120102Sociologija obrazovanja (NM)30004.0
Semestar 3
[11717] Hrvatsko jezikoslovlje > odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
79615Figure i diskurzi301504.0
118106Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova301504.0
118111Hrvatska standardna prozodija153004.0
118129Tekstna lingvistika301504.0
160824Terenska dijalektološka istraživanja301504.0
[10777] Hrvatska književnost > odabrati 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
79615Figure i diskurzi301504.0
132084Hrvatska autobiografija301504.0
118112Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću301504.0
118116Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo301504.0
77907Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti301504.0
118119Ivo Andrić i suvremeni hrvatski pripovjedači301504.0
132086Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti301504.0
80632Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije301504.0
125471Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja301504.0
118124Predaja kao usmenoknjiževni žanr301504.0
125473Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana301504.0
[11718] Metodički izborni kolegiji > odabrati 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
125469Krasnoslov i gluma153004.0
118123Pravogovor u nastavi151504.0
118132Uvod u biblijski intertekst u nastavi301504.0
[11052] Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova > tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
120083Didaktika (NM)303006.0
120082Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)303006.0
120085Sustavna pedagogija (NM)303006.0
[12698] Nastavnički modul - Izborni kolegiji > opcionalan odabir kolegija
ŠifraPredmetPSVECTS
125461Biblija kao književnost u nastavi301504.0
81941Filozofija odgoja - opći30004.0
120100Fonetska korekcija (NM)150154.0
120101Govorništvo za nastavnike (NM)015154.0
118114Hrvatski jezik za nastavnike301504.0
120099Informacijske tehnologije u obrazovanju150154.0
118123Pravogovor u nastavi151504.0
120103Rad s nadarenim učenicima (NM)30004.0
120102Sociologija obrazovanja (NM)30004.0
118132Uvod u biblijski intertekst u nastavi301504.0
118133Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju153004.0
[12441] Izborni kolegiji > Odabrati najmanje 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131725Književnost zapadnog kruga I303005.0
Semestar 4
[12442] Izborni kolegiji > Odabrati najmanje 4 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
131726Književnost zapadnog kruga II303005.0
131730Svjetska književnost: izvaneuropski kanon301504.0
[11052] Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova > tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
120083Didaktika (NM)303006.0
120082Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)303006.0
120085Sustavna pedagogija (NM)303006.0
[12698] Nastavnički modul - Izborni kolegiji > opcionalan odabir kolegija
ŠifraPredmetPSVECTS
81941Filozofija odgoja - opći30004.0
134938Obrazovanje i rad30004.0
120107Primjena računala u nastavi jezika150154.0
120104Proizvodnja govora (NM)015154.0
120102Sociologija obrazovanja (NM)30004.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu