Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest umjetnosti, smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 1
[13424] Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
117731Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000.301505.0
117735Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi301505.0
118190Transformacije antičkog svijeta301505.0
118192Umjetnost Trecenta301505.0
[13425] Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
118185Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi1515155.0
117734Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija301505.0
117738Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka"301505.0
161826Tirolski umjetnici i hrvatska likovna baština301505.0
[13427] Modul konzervatorstvo -tijekom stud.odabrati: jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
117736Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću1515155.0
117740Modul 4: Zaštita nepokretne baštine1515155.0
[13450] Izborni kolegiji Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom studija odabrati 5 ECTS > tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
146665Kustoske prakse1515155.0
[13571] Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 15 ECTS > tijekom studija odabrati najmanje 55 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
131816Akademsko pisanje03003.0
117624Analiza diskursa301505.0
117927Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima30003.0
117913Antropologija budućnosti30003.0
86776Antropologija djetinjstva303005.0
51753Antropologija društvenog sjećanja303005.0
117951Antropologija festivala303005.0
117952Antropologija moći303005.0
117953Antropologija sporta303005.0
117440Arheologija kasnoga srednjega vijeka30005.0
118185Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi1515155.0
52263Azijsko kazalište I30002.0
125461Biblija kao književnost u nastavi301504.0
117929Biološke značajke populacije srednjovjekovne Europe30003.0
117930Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici30003.0
161554Buddhistički hibridni sanskrt 103002.0
117994Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova03003.0
117916Drevne seobe I - putokaz kroz antropološke teme303006.0
118056Društveno-humanistička informatika150153.0
125475E-leksik301505.0
117678Ekohistorija151505.0
117679Ekonomska historija151505.0
117938Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
117939Engleski jezik za akademske potrebe 300302.0
51249Estetika60006.0
160798Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti?03003.0
51297Etika - opći303006.0
160800Etika - seminar: Etika i tehnika03003.0
160801Etika - seminar: Feministička bioetika03003.0
117955Etnološka kartografija303005.0
131564Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine303005.0
118203Feminističke teorije i pokreti303006.0
117453Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta30005.0
79615Figure i diskurzi301504.0
118161Film kao povijesni izvor30003.0
132090Filmologija: Hrvatski žanrovski film301506.0
50887Filmologija: Klasične teorije filma301506.0
118106Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova301504.0
81941Filozofija odgoja - opći30004.0
160802Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta03003.0
160803Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost03003.0
160805Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea03003.0
51254Filozofija politike 130003.0
160809Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti03003.0
37082Filozofija roda30004.0
117940Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
117941Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
118081Frazeologija južnoslavenskih jezika151505.0
117956Globalizacija i lokalne kulturne prakse303005.0
79579Grčka filozofija I03003.0
117680Habsburška Monarhija: imperijalna baština151505.0
161556Hindska konverzacija 100302.0
117681Historijska antropologija151505.0
117682Historijska demografija151505.0
132084Hrvatska autobiografija301504.0
117683Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme303006.0
118112Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću301504.0
118116Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo301504.0
118218Humanizam i renesansa301505.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
52264Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I30002.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
117574Indologija: metode, područja, pomagala, zadatci 130002.0
120099Informacijske tehnologije u obrazovanju150154.0
77907Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti301504.0
117461Istočni halštatski krug30005.0
118119Ivo Andrić i suvremeni hrvatski pripovjedači301504.0
117685Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.151505.0
117686Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.151505.0
118219Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana301505.0
118139Jezici, kulture i identiteti mladih301505.0
117625Jezične tehnologije301505.0
117626Jezični poremećaji301505.0
117627Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji301505.0
147511Književnost Roma 1300303.0
117628Kognitivna sintaksa i semantika301505.0
117957Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse303005.0
160775Komparativna književnost: Klasicizam i kult antike301506.0
117471Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu30005.0
118001Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi151503.0
125469Krasnoslov i gluma153004.0
117687Kršćanstvo u srednjem vijeku II151506.0
147512Kultura Roma 1300303.0
117958Kulture postsocijalizma153005.0
117688Kulturna povijest151505.0
117828Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I)301503.0
146665Kustoske prakse1515155.0
117474Latenska kultura u Hrvatskoj30005.0
117475Latinski jezik za arheologe II30003.0
78480Lire Nancy (Čitanje Nancyja)03004.0
97210Lire Quignard (Čitanje Quignarda)151505.0
117477Litička analiza30005.0
118220Mafija na filmu451505.0
118082Makedonska i hrvatska drama kraja 20. stoljeća u južnoslavenskom kontekstu151504.0
77968Makedonski postmodernistički roman151504.0
160812Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost03003.0
125443Međuknjiževna kritika151504.0
51277Metafizika30004.0
135990Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća03003.0
161126Metode psiholingvističkih istraživanja 1153005.0
147515Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1300304.0
147514Metodika nastave romskog jezika 1300304.0
117731Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000.301505.0
117735Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi301505.0
117734Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija301505.0
117738Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka"301505.0
117730Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna301505.0
117736Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću1515155.0
117740Modul 4: Zaštita nepokretne baštine1515155.0
65730Nakladništvo i knjižarstvo301506.0
137646Neindoeuropski jezični tečaj: japanski I151503.0
137648Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I151503.0
145928Neprilagođeni. Talijanski roman početkom 20.st.301505.0
52260Niži hindski seminar I03002.0
117942Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
117943Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
125402Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima303005.0
118165Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku151503.0
36802Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti30003.0
117696Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti151506.0
160813Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III03003.0
51246Ontologija I30003.0
160777Opća povijest književnosti: Evolucija i kulturna produkcija301506.0
160778Opća povijest književnosti: Individualno i kolektivno301506.0
160779Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana301506.0
132091Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih301506.0
160782Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota301506.0
145545Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta301506.0
132086Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti301504.0
66727Osnove hindske gramatike 1150153.0
147584Osnove judeo-španjolskog153003.0
126166Osnove perzijskog jezika (I)150153.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
117489Počeci simbolike i umjetnosti30005.0
69446Poetika Danila Kiša151504.0
117923Politička antropologija301505.0
117697Politička povijest151505.0
117672Pomoćne povijesne znanosti I.30003.0
117698Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom151503.0
80632Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije301504.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
132063Povijesni pregled razvoja arheologije30003.0
117959Povijest antropologije303005.0
118168Povijest Dubrovačke Republike30004.0
145587Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju03003.0
125471Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja301504.0
131875Povijest Jugoslavije 1918. - 1945.303006.0
131878Povijest međunarodnog komunističkog pokreta301506.0
147513Povijest Roma 1303003.0
117662Povijest Starog istoka I.30006.0
125586Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod301505.0
69634Prakrtski ili Vedski seminar 103002.0
69636Prakrtski ili Vedski seminar 303002.0
118124Predaja kao usmenoknjiževni žanr301504.0
117479Predromanička i ranoromanička arhitektura30005.0
117605Prijevodne memorije kao prevodilački alati1515155.0
125319Proces usvajanja drugog jezika151505.0
142617Provincijalna arheologija 130005.0
125473Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana301504.0
132061Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini30004.0
142622Ranokršćanska arheologija30005.0
117699Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa151506.0
117989Research into speech perception102005.0
117483Rimska klasična arheologija30005.0
117484Rimska provincijalna keramika30003.0
132064Rimska uprava u provinciji Dalmaciji30005.0
117700Rođaci i bližnji - obiteljske strukture151506.0
147510Romski jezik 1300304.0
117944Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
117945Ruski jezik za akademske potrebe 300302.0
118221Semantika talijanskog jezika301505.0
51256Socijalna filozofija60006.0
131810Socio-humanistic informatics150153.0
118209Sociologija cyber kulture303006.0
118210Sociologija kulture303006.0
117924Sociologija kulture I303006.0
125559Sociologija poslovnog odlučivanja303006.0
134677Sport u kulturi Dalekog istoka30004.0
134679Sport u kulturi Dalekog istoka300305.0
122784Srednjoegipatski jezik i pismo301506.0
118171Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje30004.0
117701Srednjovjekovni latinski jezik I151506.0
117702Srednjovjekovno plemstvo151506.0
118089Srpski jezik: jezik-kultura-društvo151505.0
118172Stara povijest na filmu151503.0
160760Starohindski seminar 103002.0
117491Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.30005.0
117629Statističke metode u lingvistici301505.0
132062Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu30005.0
118173Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine30004.0
131717Suvremena bugarska književnost151504.0
78282Suvremena filozofska terminologija I03003.0
131718Suvremena slovenska proza151504.0
118212Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi303006.0
117946Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
117947Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
131896Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu030303.0
117948Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
117949Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
131897Talijansko kazalište 20. st.45005.0
131898Talijansko srednjovjekovlje i animalistika301505.0
160788Teatrologija i dramatologija: Kazalište u romanu, roman u kazalištu301506.0
37559Tečaj bugarskog jezika 100304.0
37558Tečaj makedonskog jezika 100304.0
37563Tečaj slovenskog jezika 100304.0
117492Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji30005.0
118129Tekstna lingvistika301504.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
117535Teorija književnosti30002.0
131865Teorija književnosti: Derrida i književni tekst301506.0
160790Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost301506.0
160792Teorija književnosti: Marx, Braudel, Foucault301506.0
117872Teorija prevođenja451506.0
66427Teorija spoznaje60006.0
118213Teorije svakodnevice303006.0
117934Teorijska arheologija30003.0
142630Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza30005.0
117660Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.303007.0
161826Tirolski umjetnici i hrvatska likovna baština301505.0
118190Transformacije antičkog svijeta301505.0
118225Tvorba riječi301505.0
118192Umjetnost Trecenta301505.0
118132Uvod u biblijski intertekst u nastavi301504.0
78517Uvod u filozofiju I - opći30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
117609Uvod u istraživačke metode153005.0
99952Uvod u književnost i kulturu Roma 1150153.0
99954Uvod u romski jezik 1150153.0
87770Uvod u rusku civilizaciju 130002.0
118133Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju153004.0
131640Uvod u sociodemografiju303006.0
52261Viši hindski seminar I03002.0
118227Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije153005.0
117630Znakovi u komunikaciji301505.0
Semestar 2
[13424] Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
125507Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća301505.0
125509Grobni spomenici od XI. do XV. stoljeća301505.0
126387Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka301505.0
146666Samostanska arhitektura Hrvatske3015155.0
[13425] Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
161121Arhitektura u Firenci od Arnolfa di Cambija do Giorgia Vasarija300155.0
125510Ikonografija nakon Tridentskoga sabora301505.0
131802Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija301505.0
161131Umjetnost u Firenci od Giotta do Pontorma300155.0
[13427] Modul konzervatorstvo -tijekom stud.odabrati: jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
124458Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću1515155.0
124465Modul 4: Zaštita pokretne baštine1515155.0
[13450] Izborni kolegiji Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom studija odabrati 5 ECTS > tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
131805Povijest karikature301505.0
[13571] Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 15 ECTS > tijekom studija odabrati najmanje 55 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
1181601968. - Uzroci i posljedice30003.0
131816Akademsko pisanje03003.0
132081Antropologija i putovanje303005.0
124234Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st.30005.0
133510Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi30005.0
161121Arhitektura u Firenci od Arnolfa di Cambija do Giorgia Vasarija300155.0
102107Autor-djelo-čitatelj301504.0
52279Azijsko kazalište 230002.0
69886Bioetika60006.0
125507Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća301505.0
125441Bosanskohercegovačka čitanja151504.0
131786Buddhistički hibridni sanskrt 230002.0
125474Čitanje staroirskih tekstova03003.0
124429Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.303006.0
125387Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
125388Engleski jezik za akademske potrebe 400302.0
124338Epistemologija informacijske znanosti153005.0
58630Estetika - opći predmet60006.0
160799Estetika - seminar: Teorije slike, rezime03003.0
125399Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi303005.0
118095Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu301506.0
51258Filozofija i psihoanaliza30004.0
131761Filozofija i psihoanaliza - seminar: Znanje, rod i seksualnost (Lacan, Foucault, Butler)03003.0
81941Filozofija odgoja - opći30004.0
160804Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj03003.0
160806Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir03003.0
51255Filozofija politike II30003.0
37078Filozofija povijesti30004.0
160808Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti03003.0
131892Filozofija u Italiji301505.0
51280Filozofija znanosti30004.0
160767Filozofska antropologija60006.0
125379Forenzička osteologija30003.0
125380Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi30003.0
125537Francuska književnost 21. stoljeća151503.0
125389Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
125390Francuski jezik za akademske potrebe 400302.0
117458Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka30005.0
125577Glotodidaktika151505.0
117513Govorničke vrste03005.0
81494Grčka filozofija II03003.0
124242Grčka uporabna keramika30005.0
124243Grčki jezik za arheologe II30003.0
125509Grobni spomenici od XI. do XV. stoljeća301505.0
161557Hindska konverzacija 200302.0
124414Historijska antropologija staroga svijeta I.303006.0
124433Historijska imagologija151505.0
125464Hrvatska ćirilička pismenost151504.0
125484Hrvatska heraldička baština30003.0
124434Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme303006.0
125400Hrvatsko čipkarstvo303005.0
124435Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću303006.0
125467Ideologija i književnost301504.0
125510Ikonografija nakon Tridentskoga sabora301505.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
52280Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II30002.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
124329Indologija - metode, područja, pomagala, zadatci 230002.0
87032Informacijska struktura rečenice151504.0
118164Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije151504.0
131586Islamska arhitektura i umjetnost30003.0
52270Istočne religije30003.0
125556Izgradnja modela u sociologiji303006.0
124436Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.151505.0
124437Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.151505.0
125579Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika151505.0
118194Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti151504.0
160797Klasična kineska filozofija30003.0
147517Književnost Roma 2300303.0
124364Kognitivni modeli semantičkih promjena301505.0
160774Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.301506.0
125486Kristijanizacija Rimskog carstva151504.0
124438Kršćanstvo u srednjem vijeku I151504.0
125608Kultura i jezik153005.0
124248Kultura polja sa žarama30005.0
147518Kultura Roma 2300303.0
124529Kulturna povijest Osmanskog Carstva (II)301503.0
125442Kulturni aspekti u romanima Goce Smilevskog151504.0
118064Kulturni turizam151503.0
124439Latinska paleografija150153.0
131802Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija301505.0
37168Lingvistička propedeutika301505.0
128889Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija03005.0
128888Lingvistički seminar: Semantika03005.0
117976Logika - seminar: Logika za filozofiju I03003.0
160768Logika I - uvod u simboličku logiku60006.0
160769Logika II60006.0
78518Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti03003.0
51267Marx i marksističke filozofije30004.0
124365Mentalni leksikon301505.0
135991Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća03003.0
129270Metode psiholingvističkih istraživanja 2153005.0
147521Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 2300304.0
147520Metodika nastave romskog jezika 2300304.0
124441Mletačka Republika: imperijalna baština151505.0
126387Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka301505.0
124458Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću1515155.0
124465Modul 4: Zaštita pokretne baštine1515155.0
52664Nastava s primjenom računala1515154.0
137647Neindoeuropski jezični tečaj: japanski II151503.0
137649Neindoeuropski jezični tečaj: korejski II151503.0
125405Neurolinguistics30005.0
52276Niži hindski seminar 203002.0
125391Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
125392Njemački jezik za akademske potrebe 400302.0
128209Od čitanja do interpretacije301504.0
125583Od latinskoga do talijanskoga301505.0
124366Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike301505.0
160814Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV03003.0
51247Ontologija II30003.0
131852Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost301506.0
118098Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman301506.0
160781Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze301506.0
124597Osmansko Carstvo: imperijalna baština151505.0
69715Osnove hindske gramatike 2150153.0
131588Osnove perzijskoga jezika (II)150153.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
125487Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti30003.0
125584Petrarca i petrarkizam301505.0
124428Pomoćne povijesne znanosti II.30003.0
125403Postkolonijalizam i rod153005.0
125999Povijesna sociolingvistika153005.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
125406Povijest govorništva153005.0
131876Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.303006.0
131805Povijest karikature301505.0
147519Povijest Roma 230002.0
125446Pragmatika južnoslavenskih jezika151505.0
69635Prakrtski ili Vedski seminar 203002.0
69637Prakrtski ili Vedski seminar 403002.0
124253Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe30005.0
140253Prevoditelj i računalo301505.0
120107Primjena računala u nastavi jezika150154.0
118170Pristup egipatskoj civilizaciji: zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu00303.0
125489Prvi svjetski rat30003.0
131728Psychoanalysis and Literature301504.0
161136Računalna obrada povijesnih tekstova03003.0
124349Računalni gramatički modeli1515155.0
124357Ranosrednjovjekovna plastika30005.0
124368Razvoj i učenje jezika301505.0
125384Religioznost u prapovijesti30005.0
142626Rim i njegove provincije30005.0
147516Romski jezik 23030304.0
125393Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
125394Ruski jezik za akademske potrebe 400302.0
146666Samostanska arhitektura Hrvatske3015155.0
124369Semantika razumijevanja301505.0
160818Seminar iz semiologije i filozofije jezika151503.0
64233Sloboda volje (seminar iz Etike)03003.0
124447Socijalna historija: pravne ustanove i prakse151505.0
124448Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije151505.0
118209Sociologija cyber kulture303006.0
125557Sociologija društvenih pokreta303006.0
125558Sociologija politike303006.0
125560Sociologija vremena151504.0
125562Sociologija znanja i znanosti303006.0
142415Srednjovjekovna numizmatika30003.0
124449Srednjovjekovni latinski jezik II151503.0
124450Srednjovjekovno seljaštvo151504.0
160761Starohindski seminar 203002.0
118128Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne301504.0
51135Suvremena estetika60006.0
81495Suvremena filozofska terminologija II03003.0
125565Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja150456.0
81513Suvremene antropološke teorije30004.0
125614Suvremeni poljski roman151504.0
131730Svjetska književnost: izvaneuropski kanon301504.0
131565Šamanizam303005.0
125395Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
125396Španjolski jezik za akademske potrebe 400302.0
125589Talijanska dijalektologija301505.0
131893Talijanska drama u prijevodu030303.0
131895Talijanska proza 20. st. i film451505.0
125397Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
125398Talijanski jezik za akademske potrebe 400302.0
161130Talijansko kazalište 16. stoljeća301505.0
118100Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa301506.0
37564Tečaj bugarskog jezika 200304.0
37566Tečaj makedonskog jezika 200304.0
37569Tečaj slovenskog jezika 200304.0
52469Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze03004.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
132093Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika301506.0
160793Teorija književnosti: Problemi književne povijesti301506.0
132094Teorija književnosti: Uvod u sociologiju književnosti301506.0
125593Teorija prevođenja301505.0
131783Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost03003.0
117983Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti03003.0
124261Umjetnički obrt klasičnog razdoblja30005.0
161131Umjetnost u Firenci od Giotta do Pontorma300155.0
124452Urbana povijest151504.0
81497Uvod u filozofiju II - opći30003.0
99953Uvod u književnost i kulturu Roma 2150153.0
99955Uvod u romski jezik 2150153.0
87773Uvod u rusku civilizaciju 230002.0
52303Uvod u tipologiju301505.0
118226Varijeteti talijanskog jezika301505.0
131719Vasko Popa i srpsko pjesništvo151504.0
52277Viši hindski seminar II03002.0
124453Vjerska povijest151505.0
124454Vojna i vojnokrajiška povijest151505.0
141836Znakovi u društvu301505.0
131809Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija03004.0
Semestar 3
[13423] Obvezni kolegiji - u 1. i 3. semestru odabrati ukupno 10 ECTS bodova > u 1. i 3. semestru odabrati ukupno 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
117730Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna301505.0
117739Modul 3: Problemi stila - Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća301505.0
[13424] Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
117731Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000.301505.0
117735Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi301505.0
118190Transformacije antičkog svijeta301505.0
118192Umjetnost Trecenta301505.0
[13425] Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
118185Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi1515155.0
117734Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija301505.0
117738Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka"301505.0
161826Tirolski umjetnici i hrvatska likovna baština301505.0
[13427] Modul konzervatorstvo -tijekom stud.odabrati: jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
117736Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću1515155.0
117740Modul 4: Zaštita nepokretne baštine1515155.0
[13450] Izborni kolegiji Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom studija odabrati 5 ECTS > tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
146665Kustoske prakse1515155.0
[13571] Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 15 ECTS > tijekom studija odabrati najmanje 55 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
131816Akademsko pisanje03003.0
117624Analiza diskursa301505.0
117927Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima30003.0
117913Antropologija budućnosti30003.0
86776Antropologija djetinjstva303005.0
51753Antropologija društvenog sjećanja303005.0
117951Antropologija festivala303005.0
117952Antropologija moći303005.0
117953Antropologija sporta303005.0
117440Arheologija kasnoga srednjega vijeka30005.0
118185Arhitektura 16. do 18. stoljeća u srednjoj Europi1515155.0
52263Azijsko kazalište I30002.0
125461Biblija kao književnost u nastavi301504.0
117929Biološke značajke populacije srednjovjekovne Europe30003.0
117930Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici30003.0
161554Buddhistički hibridni sanskrt 103002.0
117994Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova03003.0
117916Drevne seobe I - putokaz kroz antropološke teme303006.0
118056Društveno-humanistička informatika150153.0
125475E-leksik301505.0
117678Ekohistorija151505.0
117679Ekonomska historija151505.0
117938Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
117939Engleski jezik za akademske potrebe 300302.0
51249Estetika60006.0
160798Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti?03003.0
51297Etika - opći303006.0
160800Etika - seminar: Etika i tehnika03003.0
160801Etika - seminar: Feministička bioetika03003.0
117955Etnološka kartografija303005.0
131564Etnološki i kulturnoantropološki pristupi zaštiti i očuvanju baštine303005.0
118203Feminističke teorije i pokreti303006.0
117453Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta30005.0
79615Figure i diskurzi301504.0
118161Film kao povijesni izvor30003.0
132090Filmologija: Hrvatski žanrovski film301506.0
50887Filmologija: Klasične teorije filma301506.0
118106Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova301504.0
81941Filozofija odgoja - opći30004.0
160802Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta03003.0
160803Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost03003.0
160805Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea03003.0
51254Filozofija politike 130003.0
160809Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti03003.0
37082Filozofija roda30004.0
117940Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
117941Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
118081Frazeologija južnoslavenskih jezika151505.0
117956Globalizacija i lokalne kulturne prakse303005.0
79579Grčka filozofija I03003.0
117680Habsburška Monarhija: imperijalna baština151505.0
161556Hindska konverzacija 100302.0
117681Historijska antropologija151505.0
117682Historijska demografija151505.0
132084Hrvatska autobiografija301504.0
117683Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme303006.0
118112Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću301504.0
118116Hrvatsko modernističko i postmodernističko pjesništvo301504.0
118218Humanizam i renesansa301505.0
160811Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
52264Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I30002.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52334Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I151503.0
117574Indologija: metode, područja, pomagala, zadatci 130002.0
120099Informacijske tehnologije u obrazovanju150154.0
77907Intertekstualne veze starije i novije hrvatske književnosti301504.0
117461Istočni halštatski krug30005.0
118119Ivo Andrić i suvremeni hrvatski pripovjedači301504.0
117685Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.151505.0
117686Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.151505.0
118219Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana301505.0
118139Jezici, kulture i identiteti mladih301505.0
117625Jezične tehnologije301505.0
117626Jezični poremećaji301505.0
117627Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji301505.0
147511Književnost Roma 1300303.0
117628Kognitivna sintaksa i semantika301505.0
117957Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse303005.0
160775Komparativna književnost: Klasicizam i kult antike301506.0
117471Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu30005.0
118001Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi151503.0
125469Krasnoslov i gluma153004.0
117687Kršćanstvo u srednjem vijeku II151506.0
147512Kultura Roma 1300303.0
117958Kulture postsocijalizma153005.0
117688Kulturna povijest151505.0
117828Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I)301503.0
146665Kustoske prakse1515155.0
117474Latenska kultura u Hrvatskoj30005.0
117475Latinski jezik za arheologe II30003.0
78480Lire Nancy (Čitanje Nancyja)03004.0
97210Lire Quignard (Čitanje Quignarda)151505.0
117477Litička analiza30005.0
118220Mafija na filmu451505.0
118082Makedonska i hrvatska drama kraja 20. stoljeća u južnoslavenskom kontekstu151504.0
77968Makedonski postmodernistički roman151504.0
160812Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost03003.0
125443Međuknjiževna kritika151504.0
51277Metafizika30004.0
135990Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća03003.0
161126Metode psiholingvističkih istraživanja 1153005.0
147515Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1300304.0
147514Metodika nastave romskog jezika 1300304.0
117731Modul 1: Interpretacija djela - Umjetnost oko godine 1000.301505.0
117735Modul 1: Postupci i metode istraživanja - Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi301505.0
117734Modul 2: Postupci i metode istraživanja - Autopsija, arhiv, atribucija301505.0
117738Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka"301505.0
117730Modul 3: Interpretacija djela - Povijest i teorija dizajna301505.0
117736Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću1515155.0
117740Modul 4: Zaštita nepokretne baštine1515155.0
65730Nakladništvo i knjižarstvo301506.0
137646Neindoeuropski jezični tečaj: japanski I151503.0
137648Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I151503.0
145928Neprilagođeni. Talijanski roman početkom 20.st.301505.0
52260Niži hindski seminar I03002.0
117942Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
117943Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
125402Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima303005.0
118165Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku151503.0
36802Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti30003.0
117696Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti151506.0
160813Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III03003.0
51246Ontologija I30003.0
160777Opća povijest književnosti: Evolucija i kulturna produkcija301506.0
160778Opća povijest književnosti: Individualno i kolektivno301506.0
160779Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana301506.0
132091Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih301506.0
160782Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota301506.0
145545Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta301506.0
132086Orijentalizam i okcidentalizam u hrvatskoj književnosti301504.0
66727Osnove hindske gramatike 1150153.0
147584Osnove judeo-španjolskog153003.0
126166Osnove perzijskog jezika (I)150153.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
117489Počeci simbolike i umjetnosti30005.0
69446Poetika Danila Kiša151504.0
117923Politička antropologija301505.0
117697Politička povijest151505.0
117672Pomoćne povijesne znanosti I.30003.0
117698Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom151503.0
80632Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije301504.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
132063Povijesni pregled razvoja arheologije30003.0
117959Povijest antropologije303005.0
118168Povijest Dubrovačke Republike30004.0
145587Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju03003.0
125471Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja301504.0
131875Povijest Jugoslavije 1918. - 1945.303006.0
131878Povijest međunarodnog komunističkog pokreta301506.0
147513Povijest Roma 1303003.0
117662Povijest Starog istoka I.30006.0
125586Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod301505.0
69634Prakrtski ili Vedski seminar 103002.0
69636Prakrtski ili Vedski seminar 303002.0
118124Predaja kao usmenoknjiževni žanr301504.0
117479Predromanička i ranoromanička arhitektura30005.0
117605Prijevodne memorije kao prevodilački alati1515155.0
125319Proces usvajanja drugog jezika151505.0
142617Provincijalna arheologija 130005.0
125473Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana301504.0
132061Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini30004.0
142622Ranokršćanska arheologija30005.0
117699Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa151506.0
117989Research into speech perception102005.0
117483Rimska klasična arheologija30005.0
117484Rimska provincijalna keramika30003.0
132064Rimska uprava u provinciji Dalmaciji30005.0
117700Rođaci i bližnji - obiteljske strukture151506.0
147510Romski jezik 1300304.0
117944Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
117945Ruski jezik za akademske potrebe 300302.0
118221Semantika talijanskog jezika301505.0
51256Socijalna filozofija60006.0
131810Socio-humanistic informatics150153.0
118209Sociologija cyber kulture303006.0
118210Sociologija kulture303006.0
117924Sociologija kulture I303006.0
125559Sociologija poslovnog odlučivanja303006.0
134677Sport u kulturi Dalekog istoka30004.0
134679Sport u kulturi Dalekog istoka300305.0
122784Srednjoegipatski jezik i pismo301506.0
118171Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje30004.0
117701Srednjovjekovni latinski jezik I151506.0
117702Srednjovjekovno plemstvo151506.0
118089Srpski jezik: jezik-kultura-društvo151505.0
118172Stara povijest na filmu151503.0
160760Starohindski seminar 103002.0
117491Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.30005.0
117629Statističke metode u lingvistici301505.0
132062Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu30005.0
118173Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine30004.0
131717Suvremena bugarska književnost151504.0
78282Suvremena filozofska terminologija I03003.0
131718Suvremena slovenska proza151504.0
118212Suvremena sociologija i urbano društvo- teorijski pristupi303006.0
117946Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
117947Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
131896Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu030303.0
117948Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
117949Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
131897Talijansko kazalište 20. st.45005.0
131898Talijansko srednjovjekovlje i animalistika301505.0
160788Teatrologija i dramatologija: Kazalište u romanu, roman u kazalištu301506.0
37559Tečaj bugarskog jezika 100304.0
37558Tečaj makedonskog jezika 100304.0
37563Tečaj slovenskog jezika 100304.0
117492Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji30005.0
118129Tekstna lingvistika301504.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
117535Teorija književnosti30002.0
131865Teorija književnosti: Derrida i književni tekst301506.0
160790Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost301506.0
160792Teorija književnosti: Marx, Braudel, Foucault301506.0
117872Teorija prevođenja451506.0
66427Teorija spoznaje60006.0
118213Teorije svakodnevice303006.0
117934Teorijska arheologija30003.0
142630Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza30005.0
117660Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.303007.0
161826Tirolski umjetnici i hrvatska likovna baština301505.0
118190Transformacije antičkog svijeta301505.0
118225Tvorba riječi301505.0
118192Umjetnost Trecenta301505.0
118132Uvod u biblijski intertekst u nastavi301504.0
78517Uvod u filozofiju I - opći30003.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
117609Uvod u istraživačke metode153005.0
99952Uvod u književnost i kulturu Roma 1150153.0
99954Uvod u romski jezik 1150153.0
87770Uvod u rusku civilizaciju 130002.0
118133Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju153004.0
131640Uvod u sociodemografiju303006.0
52261Viši hindski seminar I03002.0
118227Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije153005.0
117630Znakovi u komunikaciji301505.0
Semestar 4
[13424] Modul umj.antike i srednj.vijeka -tijekom stud.jednopred.10 ECTS,dvopred. 5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
125507Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća301505.0
125509Grobni spomenici od XI. do XV. stoljeća301505.0
126387Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka301505.0
146666Samostanska arhitektura Hrvatske3015155.0
[13425] Modul umj.renesanse i baroka -tijekom stud.jednopredmetni 10 ECTS,dvopred.5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
161121Arhitektura u Firenci od Arnolfa di Cambija do Giorgia Vasarija300155.0
125510Ikonografija nakon Tridentskoga sabora301505.0
131802Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija301505.0
161131Umjetnost u Firenci od Giotta do Pontorma300155.0
[13427] Modul konzervatorstvo -tijekom stud.odabrati: jednopred. 10 ECTS,dvopred. 5 ECTS > tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
124458Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću1515155.0
124465Modul 4: Zaštita pokretne baštine1515155.0
[13450] Izborni kolegiji Modul moderna i suvr.umjetnost -tijekom studija odabrati 5 ECTS > tijekom studija odabrati 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
131805Povijest karikature301505.0
[13571] Izborni kolegiji -tijekom studija odabrati: jednopred. 55 ECTS, dvopred. 15 ECTS > tijekom studija odabrati 55 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
1181601968. - Uzroci i posljedice30003.0
131816Akademsko pisanje03003.0
132081Antropologija i putovanje303005.0
124234Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st.30005.0
133510Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi30005.0
161121Arhitektura u Firenci od Arnolfa di Cambija do Giorgia Vasarija300155.0
102107Autor-djelo-čitatelj301504.0
52279Azijsko kazalište 230002.0
69886Bioetika60006.0
125507Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća301505.0
125441Bosanskohercegovačka čitanja151504.0
131786Buddhistički hibridni sanskrt 230002.0
125474Čitanje staroirskih tekstova03003.0
124429Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I.303006.0
125387Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
125388Engleski jezik za akademske potrebe 400302.0
124338Epistemologija informacijske znanosti153005.0
58630Estetika - opći predmet60006.0
160799Estetika - seminar: Teorije slike, rezime03003.0
125399Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi303005.0
118095Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu301506.0
51258Filozofija i psihoanaliza30004.0
131761Filozofija i psihoanaliza - seminar: Znanje, rod i seksualnost (Lacan, Foucault, Butler)03003.0
81941Filozofija odgoja - opći30004.0
160804Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj03003.0
160806Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir03003.0
51255Filozofija politike II30003.0
37078Filozofija povijesti30004.0
160808Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti03003.0
131892Filozofija u Italiji301505.0
51280Filozofija znanosti30004.0
160767Filozofska antropologija60006.0
125379Forenzička osteologija30003.0
125380Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi30003.0
125537Francuska književnost 21. stoljeća151503.0
125389Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
125390Francuski jezik za akademske potrebe 400302.0
117458Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka30005.0
125577Glotodidaktika151505.0
117513Govorničke vrste03005.0
81494Grčka filozofija II03003.0
124242Grčka uporabna keramika30005.0
124243Grčki jezik za arheologe II30003.0
125509Grobni spomenici od XI. do XV. stoljeća301505.0
161557Hindska konverzacija 200302.0
124414Historijska antropologija staroga svijeta I.303006.0
124433Historijska imagologija151505.0
125464Hrvatska ćirilička pismenost151504.0
125484Hrvatska heraldička baština30003.0
124434Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme303006.0
125400Hrvatsko čipkarstvo303005.0
124435Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću303006.0
125467Ideologija i književnost301504.0
125510Ikonografija nakon Tridentskoga sabora301505.0
51271Indijska filozofija 230003.0
64158Indijska književnost 230003.0
52280Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II30002.0
52310Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II151502.0
37159Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova301505.0
124329Indologija - metode, područja, pomagala, zadatci 230002.0
87032Informacijska struktura rečenice151504.0
118164Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije151504.0
131586Islamska arhitektura i umjetnost30003.0
52270Istočne religije30003.0
125556Izgradnja modela u sociologiji303006.0
124436Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.151505.0
124437Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.151505.0
125579Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika151505.0
118194Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj - bajaškorumunjski dijalekti151504.0
160797Klasična kineska filozofija30003.0
147517Književnost Roma 2300303.0
124364Kognitivni modeli semantičkih promjena301505.0
160774Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II.301506.0
125486Kristijanizacija Rimskog carstva151504.0
124438Kršćanstvo u srednjem vijeku I151504.0
125608Kultura i jezik153005.0
124248Kultura polja sa žarama30005.0
147518Kultura Roma 2300303.0
124529Kulturna povijest Osmanskog Carstva (II)301503.0
125442Kulturni aspekti u romanima Goce Smilevskog151504.0
118064Kulturni turizam151503.0
124439Latinska paleografija150153.0
131802Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija301505.0
37168Lingvistička propedeutika301505.0
128889Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija03005.0
128888Lingvistički seminar: Semantika03005.0
117976Logika - seminar: Logika za filozofiju I03003.0
160768Logika I - uvod u simboličku logiku60006.0
160769Logika II60006.0
78518Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti03003.0
51267Marx i marksističke filozofije30004.0
124365Mentalni leksikon301505.0
135991Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća03003.0
129270Metode psiholingvističkih istraživanja 2153005.0
147521Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 2300304.0
147520Metodika nastave romskog jezika 2300304.0
124441Mletačka Republika: imperijalna baština151505.0
126387Modul 1: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka301505.0
124458Modul 4: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću1515155.0
124465Modul 4: Zaštita pokretne baštine1515155.0
52664Nastava s primjenom računala1515154.0
137647Neindoeuropski jezični tečaj: japanski II151503.0
137649Neindoeuropski jezični tečaj: korejski II151503.0
125405Neurolinguistics30005.0
52276Niži hindski seminar 203002.0
125391Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
125392Njemački jezik za akademske potrebe 400302.0
128209Od čitanja do interpretacije301504.0
125583Od latinskoga do talijanskoga301505.0
124366Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike301505.0
160814Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV03003.0
51247Ontologija II30003.0
131852Opća povijest književnosti: Feminizam i književnost301506.0
118098Opća povijest književnosti: Modernistički Künstlerroman301506.0
160781Opća povijest književnosti: Oblik i smisao pripovjedne proze301506.0
124597Osmansko Carstvo: imperijalna baština151505.0
69715Osnove hindske gramatike 2150153.0
131588Osnove perzijskoga jezika (II)150153.0
35953Osnove sanskrtske gramatike 2300155.0
125487Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti30003.0
125584Petrarca i petrarkizam301505.0
124428Pomoćne povijesne znanosti II.30003.0
125403Postkolonijalizam i rod153005.0
125999Povijesna sociolingvistika153005.0
160815Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla03003.0
125406Povijest govorništva153005.0
131876Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.303006.0
131805Povijest karikature301505.0
147519Povijest Roma 230002.0
125446Pragmatika južnoslavenskih jezika151505.0
69635Prakrtski ili Vedski seminar 203002.0
69637Prakrtski ili Vedski seminar 403002.0
124253Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe30005.0
140253Prevoditelj i računalo301505.0
120107Primjena računala u nastavi jezika150154.0
118170Pristup egipatskoj civilizaciji: zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu00303.0
125489Prvi svjetski rat30003.0
131728Psychoanalysis and Literature301504.0
161136Računalna obrada povijesnih tekstova03003.0
124349Računalni gramatički modeli1515155.0
124357Ranosrednjovjekovna plastika30005.0
124368Razvoj i učenje jezika301505.0
125384Religioznost u prapovijesti30005.0
142626Rim i njegove provincije30005.0
147516Romski jezik 23030304.0
125393Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
125394Ruski jezik za akademske potrebe 400302.0
146666Samostanska arhitektura Hrvatske3015155.0
124369Semantika razumijevanja301505.0
160818Seminar iz semiologije i filozofije jezika151503.0
64233Sloboda volje (seminar iz Etike)03003.0
124447Socijalna historija: pravne ustanove i prakse151505.0
124448Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije151505.0
118209Sociologija cyber kulture303006.0
125557Sociologija društvenih pokreta303006.0
125558Sociologija politike303006.0
125560Sociologija vremena151504.0
125562Sociologija znanja i znanosti303006.0
142415Srednjovjekovna numizmatika30003.0
124449Srednjovjekovni latinski jezik II151503.0
124450Srednjovjekovno seljaštvo151504.0
160761Starohindski seminar 203002.0
118128Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne301504.0
51135Suvremena estetika60006.0
81495Suvremena filozofska terminologija II03003.0
125565Suvremena sociologija i urbano društvo- istraživanja150456.0
81513Suvremene antropološke teorije30004.0
125614Suvremeni poljski roman151504.0
131730Svjetska književnost: izvaneuropski kanon301504.0
131565Šamanizam303005.0
125395Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
125396Španjolski jezik za akademske potrebe 400302.0
125589Talijanska dijalektologija301505.0
131893Talijanska drama u prijevodu030303.0
131895Talijanska proza 20. st. i film451505.0
125397Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
125398Talijanski jezik za akademske potrebe 400302.0
161130Talijansko kazalište 16. stoljeća301505.0
118100Teatrologija i dramatologija: Dramski fragmenti ljubavnoga diskursa301506.0
37564Tečaj bugarskog jezika 200304.0
37566Tečaj makedonskog jezika 200304.0
37569Tečaj slovenskog jezika 200304.0
52469Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze03004.0
35950Temelji indijske civilizacije 230002.0
132093Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika301506.0
160793Teorija književnosti: Problemi književne povijesti301506.0
132094Teorija književnosti: Uvod u sociologiju književnosti301506.0
125593Teorija prevođenja301505.0
131783Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost03003.0
117983Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti03003.0
124261Umjetnički obrt klasičnog razdoblja30005.0
161131Umjetnost u Firenci od Giotta do Pontorma300155.0
124452Urbana povijest151504.0
81497Uvod u filozofiju II - opći30003.0
99953Uvod u književnost i kulturu Roma 2150153.0
99955Uvod u romski jezik 2150153.0
87773Uvod u rusku civilizaciju 230002.0
52303Uvod u tipologiju301505.0
118226Varijeteti talijanskog jezika301505.0
131719Vasko Popa i srpsko pjesništvo151504.0
52277Viši hindski seminar II03002.0
124453Vjerska povijest151505.0
124454Vojna i vojnokrajiška povijest151505.0
141836Znakovi u društvu301505.0
131809Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija03004.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu