Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Fonetika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2016/2017

Semestar 1
[1554] Kolegiji s unutarnjom izbornošću > odabrati najmanje 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
35899Opća lingvistika303005.0
160771Prozodija riječi i rečenice153004.0
160772Retorika i stilistika153004.0
36732Učenje stranog jezika30003.0
[1933] Strani jezik struke > odabrati jedan jezik
ŠifraPredmetPSVECTS
78161Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
[1998] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
78163Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
78169Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
36738Grčki tečaj I03002.0
36739Novogrčki jezik 1151502.0
56714Novogrčki jezik 3150153.0
77921Novogrčki jezik 5151503.0
78162Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
78167Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
78166Ruski jezik za akademske potrebe 100302.0
78171Ruski jezik za akademske potrebe 300302.0
78164Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
78170Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
36041Švedski jezik I00906.0
78165Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
78168Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
37559Tečaj bugarskog jezika 100304.0
37558Tečaj makedonskog jezika 100304.0
37563Tečaj slovenskog jezika 100304.0
64099Tečaj ukrajinskog I00304.0
Semestar 2
[1555] Kolegiji s unutarnjom izbornošću > odabrati najmanje 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
51306Fonetika i fonologija30003.0
160770Govor i pokret301504.0
125590Koartikulacija151503.0
36736Neurofonetika303005.0
36734Neverbalna komunikacija153005.0
125829Psihoakustika3015155.0
[1934] Strani jezik struke > odabrati isti jezik kao i u 1. semestru
ŠifraPredmetPSVECTS
78173Engleski jezik za akademske potrebe 200302.0
[1999] Zamjena za strani jezik struke > odabrati zamjenski kolegij
ŠifraPredmetPSVECTS
78175Francuski jezik za akademske potrebe 200302.0
78185Francuski jezik za akademske potrebe 400302.0
36740Grčki tečaj II03002.0
160768Logika I - uvod u simboličku logiku60006.0
70268Novogrčki jezik 2151502.0
56715Novogrčki jezik 4150153.0
77923Novogrčki jezik 6151503.0
78174Njemački jezik za akademske potrebe 200302.0
78184Njemački jezik za akademske potrebe 400302.0
78182Ruski jezik za akademske potrebe 200302.0
78188Ruski jezik za akademske potrebe 400302.0
78180Španjolski jezik za akademske potrebe 200302.0
78186Španjolski jezik za akademske potrebe 400302.0
36043Švedski jezik II00907.0
78181Talijanski jezik za akademske potrebe 200302.0
78187Talijanski jezik za akademske potrebe 400302.0
37564Tečaj bugarskog jezika 200304.0
37566Tečaj makedonskog jezika 200304.0
37569Tečaj slovenskog jezika 200304.0
64100Tečaj ukrajinskog II00304.0
Semestar 3
[3653] Kolegiji s unutarnjom izbornošću > odabrati najmanje 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
52722Fonetska korekcija izgovora150154.0
35899Opća lingvistika303005.0
160771Prozodija riječi i rečenice153004.0
160772Retorika i stilistika153004.0
36732Učenje stranog jezika30003.0
Semestar 4
[3654] Obvezni kolegiji > u 4. i 6. semestru odabrati ukupno 17 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51321Govorništvo303006.0
51310Lingvistika govora60005.0
160829Slušanje i govor360246.0
[3655] Kolegiji s unutarnjom izbornošću > u 4. i 6. semestru odabrati ukupno 13 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51306Fonetika i fonologija30003.0
160770Govor i pokret301504.0
125590Koartikulacija151503.0
36736Neurofonetika303005.0
36734Neverbalna komunikacija153005.0
125829Psihoakustika3015155.0
Semestar 5
[5523] Kolegiji s unutarnjom izbornošću > odabrati najmanje 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPSVECTS
52722Fonetska korekcija izgovora150154.0
35899Opća lingvistika303005.0
52723Ortoepija hrvatskoga jezika II301505.0
160771Prozodija riječi i rečenice153004.0
160772Retorika i stilistika153004.0
36732Učenje stranog jezika30003.0
Semestar 6
[3654] Obvezni kolegiji > u 4. i 6. semestru odabrati ukupno 17 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51321Govorništvo303006.0
51310Lingvistika govora60005.0
160829Slušanje i govor360246.0
[3655] Kolegiji s unutarnjom izbornošću > u 4. i 6. semestru ukupno odabrati najmanje 13 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
51306Fonetika i fonologija30003.0
160770Govor i pokret301504.0
125590Koartikulacija151503.0
36736Neurofonetika303005.0
36734Neverbalna komunikacija153005.0
125829Psihoakustika3015155.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu