Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Muzejske zbirke
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. Žarka Vujić
Izvođači: Helena Stublić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Spoznati složenost i aktualnost sabiranja i stvaranja zbirki kako izvan, tako i u baštinskim ustanovama; naučiti oblikovati politiku upravljanja muzejskim zbirkama; osposobiti studente za samostalno istraživanje predmeta zbirke kao i za (re)prezentiranje rezultata istraživanja
Metode podučavanja: Predavanja i posjeti pojedinim privatnim i institucionalnim zbirkama
Metode ocjenjivanja: Nazočnost i razina aktivnosti na nastavi, pisani uradak - istraživanje predmeta materijalne kulture, pisani ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vujić, Ž. Kvaliteta i politika sabiranja. Informatica museologica. Vol. 33, br. 3-4; 2002, str. 135-137.
2. Vujić, Ž. Izlučiti ili ne izlučiti predmete iz zbirke? Informatica museologica, vol. 27, 1996, str. 5-10.
3. Etički kodeks. Poglavlja: 2, 3 i 6. http://www.icom-croatia.hr/LinkClick.aspx?fileticket=CEnJoVuf9Wk%3D&tabid=36
4. Cedrenius, G; Johnsdotter, M. Suvremena dokumentacija - ne samo predmeti već i ljudska bića. Informatica museologica, vol. 25, 1994, 63-68.
5. Encouraging Collections Mobility. (Poglavlja: Collection Strategies Now; Active Collections: Re-Visiting our Colection for more and better use; Collections Mobilty - Stepping Forward). Helsinki i os.gradovi: Finnish National Gallery i ostali, 2010., str. 58-77, 118-149, 166-174
Preporučena literatura:
6. Cannon-Brooks, P. Nature of the collection. u: Thompson, J.M.A. (Ed.). Manual of Curatorship. Butterworths: The Museum Association, str. 115-123.
7. Maroević, I. Uvod u muzeologiju. Poglavlja: Zaštita i istraživanje /proučavanje. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993, 169-199.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu