Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Modul 2: Problemi stila - Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka"
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Danko Šourek
Izvođači: doc. dr. sc. Danko Šourek ( Seminar )
Opis predmeta: Kolegij daje pregled hrvatske baštine između gotike i baroka i posebnosti njezina povijesno-umjetničkih istraživanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Anđela Horvat, Između gotike i baroka. Umjetnost kontinentalnog dijela Hrvatske od oko 1500. do oko 1700., Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1975.
2. Ljubo Karaman, Problemi periferijske umjetnosti. O djelovanju domaće sredine u umjetnosti hrvatskih krajeva, II. izdanje, Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2001. [1963.].
3. Prezentacije s predavanja dostupne putem Omege i radni materijali podijeljeni tijekom terenskih nastava.
Preporučena literatura:
4. Anđela Horvat - Radmila Matejčić - Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb, Sveučilišna naklada Liber, 1982. (odabrana poglavlja).
5. Đurđica Cvitanović et al. (ur.), Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244 - 1786., Katalog izložbe, Zagreb, Globus - Muzej za umjetnost i obrt, 1989. (odabrani prilozi).
6. Vladimir Marković, Kapela blaženog Ivana trogirskog Nikole Firentinca i sakralna arhitektura u Dalmaciji 300 godina poslije, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31, 2007., str. 121 - 130.
7. Branko Fučić, Ars non idonea u: Bulletin Odjela VII. za likovne umjetnosti JAZU, VII:/2, Zagreb: JAZU, 1959., str. 105-111.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu