Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jezične vježbe iz bugarskog jezika 1
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 30(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Obuka je koncipirana tako da kroz obradu različitih tema student usvaja potreban rječnik, konverzacijske sposobnosti i potrebne gramatičke kategorije kako bi nesmetano komunicirao na bugarskom jeziku.
Metode podučavanja: Predavalačka metoda, pismene i usmene vježbe, konverzacija, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja: Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi. Ispit: Tjedni i dvotjedni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu