Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociolingvistika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Kalogjera
Izvođači: prof. dr. sc. Damir Kalogjera ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Lingvistički kolegiji, fonologija, morfologija i sintaksa, često prikazuju jezik kao homogeni entitet. Sociolingvistika gleda na jezik kao okvir različitih varijeteta, inačica, kao što su dijalekt, sociolekt, registar (žargon), sleng, stil itd. te opisuje i tumači njihovu funkciju u jezičnoj zajednici. Student se osvješćuje za društveni učinak tih varijeteta, tj. kako govornik njihovom naizmjeničnom uporabom, primjerenoj različitim situacijama i različitim sugovornicima, ostvaruje svoje namjere i označuje svoj identitet. U tom smislu kolegij pridonosi komunikacijskoj kompetenciji polaznika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peter Trudgill : Sociolinguistics, An Introduction to Language and Society, 4th Edition Penguin 2000
2. The Routledge Companion to Sociolinguistics, edited by Carmen Llamas et al., Routledge 2007.
Preporučena literatura:
3. Richard Hudson : Sociolinguistics. 2nd edition ,Cambridge University Press 1996.
4. Sociolinguistics. 2nd edition ,Cambridge University Press 1996. Suzanne Romaine : Language and Society , Oxford University Press 2007.
5. Peter Stockwell : Sociolinguistics, A resource book for students. 2nd. edition . Routledge 2007.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu