Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Virtualni muzej
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. Goran Zlodi
Izvođači: doc. Goran Zlodi ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Upoznavanje studenata s tipologijom i osnovnim pojmovima vezanim uz virtualni muzej te osposobljavanje studenata za vrednovanje, kritičku prosudbu i osmišljavanje virtualnih muzeja i srodnih interaktivnih multimedijskih baštinskih sadržaja. Upoznavanje studenata s konceptima i principima dostupnosti, pristupačnosti, interaktivnosti i multimedijalnosti digitalnih baštinskih sadržaja.
Metode podučavanja: Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja: Završna ocjena temelji se na seminarskom radu te uspjehu na kolokviju i usmenom ispitu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šojat-Bikić, Maja. Modeliranje digitalnih zbirki i digitalnih proizvoda: sadržajno-korisnički aspekt komuniciranja kulturne baštine u digitalnom obliku. // Muzeologija. 50(2013), str. 516.
2. Schweibenz, Werner. 'The" Virtual Museum": New Perspectives For Museums to Present Objects and Information Using the Internet as a Knowledge Base and Communication System.' In ISI, 185-200, 1998. http://www.informationswissenschaft.org/wp-content/uploads/isi/isi1998/14_isi-98-dv-schweibenz-saarbruecken.pdf
3. Manovich, Lev. Software takes command. Vol. 5. A&C Black, 2013.
4. Nielsen, Jakob; Loranger, Hoa. Prioritizing Web Usability. Berkley : New Riders, 2006.
5. Vujić, Žarka. Istraživanje prezentiranja etnografskih muzeja na webu // Etnološka istraživanja 7 (2001) 79-101.
6. Wired Museum. Washington : American Association of Museums, 2001
Preporučena literatura:
7. Garrett, Jesse James. The Elements of User Experience : User-Centered Design for the Web. New York : American Institute of Graphic Arts, 2003. Str. 189
8. Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. The Virtual Museum in the School Library. // BOBCATSS"99 Proceedings: Learning Society - Learning Organisation - Lifelong Learning / (ur.). Darmstadt; Stuttgart : Fachhochschule Darmstadt; Fachhoschschule Stuttgart, 1999. 496-503.
9. Zlodi, Goran. Muzejska komunikacija u novom okruženju : web-stranica Etnografske zbirke Samoborskog muzeja // Etnološka istraživanja 7 (2001)
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu