Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ranosrednjovjekovna plastika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Studenti trebaju usvojiti razlikovanje između najranijih djela (iz 7. i 8. te početka 9. st) i djela razvijene predromaničke i ranoromaničke plastike. U arheološkom smislu posebno je važno izlaganje mogućnosti datacije arhitekture na temelju datiranih djela plastike te prikaz primjera rekonstrukcije cjelina crkvenoga namještaja i arhitektonske plastike unutar arhitekture kojoj su pripadali.
Metode podučavanja: U predavanjima će biti predočena načelna razlika između plastike prijelaznih stoljeća (7. i 8.), predromaničkog i ranoromaničkog doba. Djela će biti analizirana sa stilsko-umjetničkog aspekta koji često pruža uporište za dataciju, s obzirom na postojanje eventualnih natpisa (koji su također važan datacijski oslonac) i s obzirom na arheološki kontekst odnosno kontekst pripadnosti određenoj građevini. Predavanja su popraćena ilustrativnom građom.
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split 1987, poglavlja o plastici.
2. N. Jakšić, Predromaničko kiparstvo, u "Tisuću godina hrvatskog kiparstva", Zagreb 1997, 13-40.
3. I. Petricioli, Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji, Zagreb 1960.
4. P. Vežić-M. Lončar, Hoc tigmen - Ciboriji ranoga srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije, Zadar 2009.
5. M. Jurković-I. Matejčić-J. Ziherl, Novigradski lapidarij, Novigrad 2006.
6. Lj. Karaman, O vremenu krstionice kneza Višeslava, Peristil 3/1960, 107-109.
7. Lj. Karaman, Sarkofag Ivana Ravenjanina u Splitu i ranosredovječna pleterna ornamentika u Dalmaciji, Starinar III, 3/1924-25, 43-59.
8. T. Burić, Kameni namještaj predromaničke crkve Sv. Jurja na Putalju iznad Kaštel-Sućurca, Starohrvatska prosvjeta 13/1983, 147-161.
9. N. Jakšić, Zabati oltarne pregrade iz Crkvine u Biskupiji kod Knina, PPUD 21/1980, 97-109.
10. N. Jakšić, Majstor koljanskog pluteja, Izdanja HAD-a 8/1984, 243-252.
11. Oltarna ograda s Koločepa, katalog izložbe, Split 2000.
Preporučena literatura:
12. Corpus della scultura altomedievale, X, Le diocesi di Aquileia e Grado, Spoleto 1981.
13. K. Karpf, Frühmittelalterliche Flechtwerksteine in Karantanien, Innsbruck 2001
14. R. Menalo, Ranosrednjovjekovna skulptura, Dubrovnik 2003.
15. A. Piteša, Ranosrednjovjekovni kameni spomenici u Arheološkome muzeju u Splitu, Split 2012
16. I. Fisković, Reljef kralja Petra Krešimira IV, Split 2002.
17. B. Gabričević, Sarkofag nadbiskupa Ivana pronađen u podrumima Dioklecijanove palače, VAHD 62/1960, 87 i dalje.
18. I. Žile, Kameni namještaj i arhitektonska plastika prve dubrovačke katedrale, Tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije, Dubrovnik 2001, 455-515.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu