Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
Izvođači: doc. dr. sc. Hrvoje Klasić ( Predavanja, Seminar )
prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilj kolegija je komparatistički, koristeći različite pristupe i "osvjetljenja", pokazati najvažnije fenomene 20. stoljeća. Student bi trebao produbiti postojeća i steći nova temeljna povijesna znanja vježbajući kritičko razmišljanje, razvijajući sposobnost demistifikacije uvriježenih stereotipa, kontekstualizacije naučenog, povezivanja nacionalne povijesti i velikih svjetskih zbivanja.
Metode podučavanja: Nastavu izvode dr. Šoljan i Jakovina. Često se na predavanja, čije su teme dijelom određene u dogovoru sa studentima slijedeći njihove posebne interese, sub-specijalisti za određene teme, a dio istranci. Taj dio nastave je klasičan. Nastava na seminaru bit će organizirana u tri ciklusa i temeljit će se, između ostalog, na nekoliko poglavlja knjiga koje ćete pripremati za ispit. U prvom će se ciklusu (do petog tjedna) na temelju knjiga M. McMillan i Gheerta Maka govoriti o Prvom svjetskom ratu, prije svega prilikama u Italiji i Kraljevstvu SHS, Njemačkoj, Grčkoj i Turskoj, SAD-u. Drugi ciklus (poglavlja iz knjige Richarda Overyja 1,3,5,9,13 i 14, uz pripadajuće dijelove Ferroa i, po izboru, dijelove Gheerta Maka) pokrivat će neke od temeljnih fenomena totalitarnih sustava u svijetu između dva rata, Njemačkoj i SSSR-u ponajviše, kao što su kult ličnosti, kulturni život u nacističkoj Njemačkoj i Staljinovom Sovjetskom Savezu, logore i represiju u obje države, Holokaust i odnos prema Židovima, Romima, Slavenima i sl. Treći i posljednji ciklus je o Hladnom ratu temeljen na knjizi Odd Arne Westada Globalni hladni rat i knjzi Gheerta Maka, a posebnu pozornost treba posvetiti poglavljima četiri, pet i osam). Završit ćemo analizom prvog i drugog poglavlja, o "Carstvu slobode" i "Carstvu pravde".
Metode ocjenjivanja: Ispit se sastoji od dva kolokvija (pismeni) i usmeni (2 provjere znanja tijekom semestra - nakon 5. i 11. tjedna nastave, a završni je usmeni ispit). Vrednovanje će biti u omjeru: 25% za prvi kolokvij, 30% za seminar i 45% za završni ispit i pismeni rad koji se dogovara na seminaru. Pohađanje donosi 5 bodova. OCJENA: brojčana, zbroj uspjeha triju ispita i aktivnosti na nastavi i seminaru. Svi studenti moraju, u dogovoru s nastavnikom, izabrati knjigu koja nije dio ispitne literature, a detaljnije govori o nekom o fenomena iz povijesti 20. stoljeća. Prikaz ili komentar pojedinog problema ili knjige moraju biti predani najkasnije posljednji tjedan u svibnju. Bez ocjene iz seminara neće se moći pristupiti usmenom ispitu. Nepredavanje seminara na vrijeme, povlači kaznene bodove.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. FERRO, Marc, Sedmorica zaraćenih, FPZ, Zagreb 2008.
2. OVERY, Richard, Diktarori, Hitlerova Njemačka, Staljinova Rusija, Ljevak, Zagreb 2006.
3. BURLEIGH, Michael, Treći Reich, Nova povijest, Fraktura, Zagreb 2012.
4. MACMILLAN, Margaret, Mirotvorci. Šest mjeseci koji su promijenili svijet. Ljevak, Zagreb 2008.
5. MAK, Gheert, U Europi. Putovanje kroz dvadeseto stoljeće, Jesenski i Turk, Zagreb 2010.
6. WESTAD, Odd Arne, Globalni hladni rat, Golden marketing, Zagreb 2009.
7. DINER Dan, Razumjeti stoljeće, Općepovijesno razmišljanje. Fraktura, Zagreb 2013.
Preporučena literatura:
8.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu