Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u češku kulturu
Kratica: Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Katica Ivanković
Izvođači: Suzana Kos ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Stjecanje spoznaja o češkoj kulturi i češkom suvremenom kulturnom identitetu te o njihovoj genezi, koje bi trebale poslužiti kao dobar temelj za daljnji bohemistički i komparatistički studij.
Metode podučavanja: Predavanja i seminari - powerpoint prezentacije, audio vizualni materijali.
Metode ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje, seminarski rad, usmeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Povijest Češke: od seobe Slavena do suvremenog doba (grupa autora) (2014), Zagreb.
2. Dosegović, D. (2009): Češka kroz ključanicu, Zagreb.
Preporučena literatura:
3. Agičić, D. (2000): Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, Zagreb.
4. Čornej, P. - Pokorný J. (2000): A Brief History of the Czech Lands to 2000, Prague.
5. Dejiny zemí koruny české I, II. (1993), Praha.
6. Esih, I. (1939): Što su Česi i Slovaci dali Hrvatima, Zagreb.
8. Patočka, J. (2000): Što su Česi, Zagreb
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu