Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pisanje znanstvenih tekstova 1
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 30(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. lekt. dr. sc. Alexander Douglas Hoyt
Izvođači: v. lekt. dr. sc. Alexander Douglas Hoyt ( Lektorske vježbe )
Opis predmeta: Cilj: Cilj ovog predmeta je da studenti poboljšaju svoje pismenih vještina. Usredotočit će se na proces pisanja (posebno na reviziju teksta), na interakciju sa znanstvenim tekstovima kroz pisanja i na citiranje izvora.
Metode podučavanja: Kolegij je seminarskog tipa; nastava će se izvoditi interaktivno. Studenti će često raditi u manjim grupama i međusobno komentirati i analizirati radove i dobivati povratne informacije od svojih kolega. Nastavnik potiče raspravu i moderator je tih rasprava. Očekuje se redovito polaženje, nastave i aktivno sudjelovanja studenata na nastavi. Studenti će se redovito pripremati za nastavu, pisati zadane radove i pripremati usmene prezentacije. O radovima i prezentacijama diskutirat će se na satu.
Metode ocjenjivanja: Elementi za ocjenu bit će: aktivno sudjelovanje na kolegiju, pisani radovi, usmene prezentacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Turabian, Kate L. 2007. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, 7. edn. Chicago: U. of Chicago Press.
2. Macrorie, Ken. 1970. "The Poison Fish." In Telling Writing. Rochelle Park, NJ: Hayden.
3. Macrorie, Ken. 1968 "The Language in You." In Writing to Be Read. Rochelle Park, NJ: Hayden.
4. Murray, Donald. 1979. "Internal Revision: A Process of Discovery." In Charles Cooper and Lee Odell, eds. Research on Composing: Points of Departure, Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
5. Bartholomae, David & Anthony Petrosky (eds.) 2005. Ways of Reading: An Anthology for Writers. Boston and New York:
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu