Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalne mreže
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 15(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Boras
Izvođači: dr. sc. Vedran Juričić ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
prof. dr. sc. Damir Boras ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Studenti će upoznati osnove načina rada računalnih mreža. Usvojit će i vještine služenja računalnim mrežama pod različitim operativnim sustavima te programerska znanja za izradu jednostavnijih web aplikacija.
U teorijskom se dijelu kolegija studenti upoznaju s osnovnim pojmovima računalnih mreža preko sedam slojeva OSI modela. U praktičnom se dijelu kolegija izrađuju ASP.NET web aplikacije u razvojnom okruženju Visual Web Developer u poslužiteljskom jeziku VB.NET te klijentskom jeziku JavaScript. Nadalje se prolaze osnove umreženog rada na UNIX/Linux i Microsoft Windows operativnim sustavima. Time se praktično primjenjuju znanja stečena u teorijskom dijelu kolegija. Svaka tematska jedinica završava kolokvijem.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. ASP.NET Developer Center. http://msdn.microsoft.com/asp.net/
2. Gilbert, Don. MS Windows 2000 Professional: Rješenja za male tvrtke. Zagreb: Algoritam, 2001.
3. Tannenbaum, Andrew S. Computer Networks. Prentice Hall, 2004.
4. Žagar, Mario. UNIX i kako ga koristiti. Zagreb: Antonić, 1997.
Preporučena literatura:
5. Ilišević, Saša. Brzi vodič kroz kućne mreže. Zagreb: Bug, 2003.
6. Moulton, Pete. SOHO Networking: A Guide to Installing a Small-Office/Home-Office Network. Cambridge: Prentice Hall, 2002.
7. W3 Schools. http://www.w3schools.com
8. World Wide Web Consortium. http://www.w3c.org
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove informacijske tehnologije
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu