Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u mađarsku književnost
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Sándor Bene
Izvođači:
Opis predmeta: ECTS-bodovi: 2
Jezik:
hrvatski
Trajanje:
jedan semestar, ljetni
Status:
obvezatni
Oblik nastave:
1 sat predavanja

Cilj:
Upoznavanje najvažnijih etapa nacionalnog razvoja mađarske književnosti te smještanje mađarske književnosti u okvire općeg europskog književnog razvoja. Putem usvajanje temeljnih znanja iz mađarske poetike stvoriti uvjete za što uspješniji početak na sustavnoj obradi povijesti mađarske književnosti.
Način polaganja ispita:
pismeni i/ili usmeni
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
kroz konzultacije sa studentima i, po potrebi, provedbom anonimne ankete na kraju godine
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mađarska književnost. U Povijest svjetske književnosti V. Zagreb, 1974, 431-464.
Preporučena literatura:
2. Hegedüs Géza: A költői mesterség. Budapest 1978.
3. Szerdahelyi István: Irodalomelméleti enciklopédia. Budapest 1995.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu