Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Španjolska)
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić
Izvođači: Gordana Matić ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj: Upoznavanje s osnovama kulture, civilizacije, povijesnog razvoja, jezičnog identiteta i osnova književnosti iberskog prostora koji pomažu u daljnjem studiju španjolske filologije. Student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantnih za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja.
Metode podučavanja: Izravno poučavanje i interaktivno učenje.
Metode ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera čitanja obvezatnih tekstova u obliku 2 pisana kolokvija tijekom semestra i završni pismeni ispit. Student može pristupiti pismenom ispitu tek nakon izvršenih obveza u okviru kolegija tj. savladane literature iz zbirke odabranih tekstova i predanih svih zadaća tijekom semestra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gordana Matić, Kronologija povijesnih i kulturnih događaja na Iberskom poluotoku od prapovijesti do kraja XVI. stoljeća (priručnik za studente hispanistike)
3. Poema de Mio Cid, Clásicos adaptados, Anaya, Madrid, 2003.
4. La Celestina, Lecturas clásicas graduadas, Edelsa, Madrid, 2000.
6. Fernand Braudel, Gramatika civilizacija, u Civilizacije kroz povijest, Globus, Zagreb 1990., str. 37.-64.
7. Jacques Le Goff, Srednjevjekovni imaginarij, Antibarbarus, Zagreb, 1993. (uvod i jedno poglavlje)
8. Julio Valdeón: "Economía, sociedad e instituciones" u časopisu Cuadernos historia 16, El Califato de Córdoba, Br. 102, Madrid, 1985., str.18.-26.
Preporučena literatura:
10. Bula "Inter caetera" u: Vinko Paletin, O pravu i opravdanosti rata, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1994
13. Fernand Braudel, Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II., Antibarbarus, Zagreb, 1997.
14. Djelo anonimnog autora, Lazarillo de Tormes, Mladost, Zagreb, 1951.
15. Miguel de Cervantes: "Don Quijote" (10 prvih poglavlja) - bilo koje izdanje
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu