Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Turski jezik: osnove sintakse (II)
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 90(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. Barbara Kerovec
Izvođači: lekt. dr. sc. Demet Kardaş ( Lektorske vježbe )
Opis predmeta: Cilj: Cilj kolegija jest da polaznici ovladaju sintaktičkim obilježjima turskog jezika koja se tiču infinitnih formi, poširivanja jednostavnih rečenica uvrštavanjem infinitnih formi te vrstama preoblika finitnih u infinitne glagolske forme. Time se nastoji uputiti na mogućnosti i ograničenja kontrastivne analize s hrvatskim jezikom.
Metode podučavanja: Predavanja, jezične vježbe, lektorske vježbe.
Metode ocjenjivanja: Testovi i provjere znanja tijekom studija; usmena izlaganja; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji); završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čaušević, E. (1996), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.
2. Čaušević, E. (1995), Nominalizacija u turskome jeziku (I). Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. Suvremena lingvistika (SL) 40. 33-50.
3. Čaušević, E. (1997), Nominalizacija u turskome jeziku II. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. SL 43-44. 29-60.
4. Čaušević, E. (1994 ), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. SL 37. 5-34.
5. Čaušević, E. (1997), Adverbijalizacija u turskome jeziku. Prilozi za orijentalnu filologiju (POF) 46/1996. 13 -37.
7. Hengirmen, M. (1995): Türkçe Dilbilgisi, Ankara.
8. Atabay, N. & Özel, S. & Çam, A. (1981), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara.
9. Teodosijević, M.(2004): Turski jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Beograd.
Preporučena literatura:
10. Kononov, A. N. (1956), Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva, Leningrad.
12. Underhill, R. (1976), Turkish Grammar, Cambridge.
13. Jansky, H. (198611), Lehrbuch der türkischen Sprache (überarbeitet u. erweitert von Landmann, A.), Wiesbaden.
14. Teodosijević, M. (1997), Izbor iz savremene turske proze, Beograd.
15. Udžbenik po izboru lektorice / lektora
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Turski jezik: osnove sintakse (I)
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu