Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 8
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 75(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. lekt. Dariya Pavlešen
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Usavršavanje jezicnih vještina slušanja, govorenja, citanja i pisanja kroz detaljnu obradu tematskih cjelina (tekstovi, dijalozi), prijevod tekstova i ponavljanje ukrajinske gramatike. Cilj je širenje jezicne/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika i književnosti, kao i vještine prevodenja , osposobljavanje studenata za razumijevanje složenih jezicnih struktura te za njihovu tocnu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju. Studenti ce dalje razvijati sposobnost analitickog i kritickog mišljenja, a njihova ce kulturološka kompetencija biti na višem stupnju no što je bila po svršetku kolegijaJezicne vježbe VI.
Metode podučavanja: Kod izvodenja kolegija Jezicne vježbe ukrajinskoga jezika koriste se sljedece metode: frontalna metoda, metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu), interakcija izmedu nastavnika i studenata. S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, citanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoc audio i video materijala. Sve informacije koje studenti dobiju obradom tematskih cjelina i prijevodom tekstova produbljivat ce se i razvijati uz pomoc vježbi kroz provjeru znanja, pisanje domacih zadaca, pisanje kracih testova, rad s audio i video materijalima, aktivno sudjelovanje studenata u vježbama.
Metode ocjenjivanja: Na kraju semestra pismeni ispit, nakon položenog pismenog ispita usmeni ispit. Nabrojene aktivnosti sacinjavaju konacnu ocjenu: ? Aktivnost u radu kolegija ? Izrada i izlaganje domacih zadaca i sudjelovanje u debatama ? Polaganje pismenog ispita ? polaganje usmenog ispita
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Velykyj tlumacnyj slovnyk sucasnoji ukrajins'koji movy (2001). - Kyjiv.
2. Menac, A., Kovalj, A. P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rjecnik . - Zagreb.
3. Hrvatsko-slavenski rjecnik poredbenih frazema. Željka Fink. (2006). Knjigra. - Zagreb.
4. Cukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins'koji movy v tablycjah ta shemah. - Kyjiv.
5.
Preporučena literatura:
6. Web-stranice Ukrajine na Internetu (prema preporucenom popisu).
7. Menac, A., Trostinska, R. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rjecnik.(1993). - Zagreb.
8.
9.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika 7
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu