Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Baze podataka
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 30(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
Izvođači: dr. sc. Vedran Juričić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Cilj: Studenti trebaju upoznati koncepte, mogućnosti i ulogu baze podataka i sustava za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu. Praktičan rad s bazom podataka omogućit će studentu da upozna i ovlada različitim metodama rukovanja s bazom. U tu svrhu koristit će se neke od poznatih baza podataka za osobna računala.
Metode podučavanja: Predavanja i vježbe na računalima koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja: Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Date, C. J., An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley, 2004 . (8th edition)
2. Radovan, M.: Baza podataka, Informator, Zagreb, 1993.
Preporučena literatura:
3. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom:Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2002.
4. Tkalac, S.: Relacijski model podataka, Informator, Zagreb, 1988.
5. Ullman, D. J.: Database and Knowledge - base Systems, Computer Science Press, 1999.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu