Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinska stilistika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović
Izvođači: doc. dr. sc. Irena Bratičević ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Uspješno okončavši kolegij, studenti će raspolagati osnovnim poznavanjem stilističke terminologije i stilističkih problema, kako onih općih, tako i specifično latinskih, odnosno rimskih. Osvijestit će i povećati vlastitu stilsku kompetenciju i senzibilitet za različite rimske književne vrste. Imat će prilike pratiti i kritički vrednovati razvoj vlastite kompetencije, te eksplicirati i verbalizirati svoj doživljaj književnog teksta.
Metode podučavanja: jezična nastava; samostalan rad i izrada tjednih zadaća; samostalno učenje (dva dnevnika čitanja); prevođenje na latinski i na hrvatski; priprema zadanih tekstova, zajedničko čitanje i zajednički razgovor o njima
Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit od 90 minuta (25% bodova); klauzura u 6. tjednu semestra - pismeni ispit od 45 minuta (30% mogućih bodova); izrada samostalnog projekta (25% bodova) tijekom nastave; predaje se 11. tjedan; tazgovor od 30 minuta (20% bodova) o samostalnom projektu s konkretnom analizom dijela pročitanog teksta
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tekstovi i ostali radni materijali (dijele se tijekom nastave)
Preporučena literatura:
2. Albrecht, Michael von, Meister römischer Prosa von Cato bis Apuleius. Interpretationen. Tübingen - Basel: Francke, 1995.
3. Landfester, Manfred, Einführung in die Stilistik der griechischen und lateinischen Literatursprachen. Mit einem Beitrag von Barbara Kühn über Formen des Prosarhythmus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997.
4. Marouzeau, Jules, Traité de stylistique appliquée au latin, Paris: Les Belles Lettres, 1935.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Latinska sintaksa 2
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu