Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ortofonija
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 15(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Varošanec Škarić
Izvođači: prof. dr. sc. Gordana Varošanec Škarić ( Govorne vježbe )
Opis predmeta: Cilj: Svrha je predavanja i vježbi da studenti postanu kompetentni procjenitelji kvalitete glasa te da i praktički usvoje protokole procjene glasa i govora, da mogu i estetski procjenjivati glas. Također da znaju primijeniti u skupnom radu i u radu s individualnim govornikom fonetske vježbe za glas i izgovor. S druge strane, da upoznaju akustičke parametre pojedinih osobina glasa.
Metode podučavanja: predavanja -vježbe -mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja: Provjera znanja studenata pismenim i usmenim ispitom te na vježbama
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ball, M. J., Esling, J., Dickson, C. (1995). The VoQS System for the Transcription of Voice Quality. JIPA, 25, 2, 71-80.
2. Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar. Zagreb: FF press; poglavlja: Nazivlje o glasovoj kvaliteti (13-30), Slojevi glasa (30-38), Timbar - boja glasa - kvaliteta glasa (38-59; 75-83), Postavljanje glasa (94-177), Estetika glasa (177-188): 6.1. Estetska informacija u timbru; 6.2. Određenje estetike glasa.
3. Varošanec-Škarić, Gordana. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb, FF press. (56.-83.)
Preporučena literatura:
4. Kitzing, P. (1986). LTAS criteria pertinent to the measurements of voice quality. Journal of Phonetics, 14, 477-482.
5. Laver, J. (1996). The Gift of Speech. Edinburgh: Edinburgh Univ. press
6. Škarić, I. Funkcionalno saniranje disfonija slušanjem. U: Problemi glasa i artikulacije glasova, Savez DDJ i SDS, Beograd, 1977, 197-202.
7. Škarić, I. (urednik). Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje. Zagreb, 1988. Poglavlja: Poremećaji glasa, str. 151-162; Rehabilitacija glasa, str. 163-176.
8. Škarić, I. Fonetika hrvatskoga književnog jezika. U: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, HAZU i Globus, 1992, str. 61-378, str. 100-111, 281-305.
9. Škarić, I. i Varošanec-Škarić, G. (1995). Usporedba spektrova glasova gluhih, nagluhih i dobročujućih osoba (pilot istraživanje). SUVAG, 8, 1, 1-12.
10. Varošanec-Škarić, G. (1999). Comparison of acoustic parameters and perception of breathness and nasality and their relation to the pleasantness of voice. In Ph. Dejonckere & H. F. M. Peters (Eds.) Communication and its disorders: A science in progress, Proceedings 24th Congress International Association of Logopedics and Phoniatrics, Vol. I, pp 129-133. Nijmegen: Nijmegen University Press. (8 stranica)
11. Varošanec-Škarić, G. (1994). Glasovi radio-televizijskih spikera na temelju njihova dugotrajnoga prosječnoga spektra. Govor, XI, 1, str. 27-39.
12. Varošanec-Škarić, G. (1998). Relativna spektralna energija i ugoda glasova. Govor, XV, 1, 1-34.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Opća fonetika
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu