Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Švedski jezik III
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 90(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. lekt. Zvonimir Novoselec
lekt. dr. sc. Bodil Zalesky
Izvođači: lekt. Sara Profeta ( Lektorske vježbe )
Opis predmeta: Cilj: Detaljnije upoznavanje s normativnom gramatikom švedskog jezika. Podizanje jezične kompetencije na razinu koja omogućuje razumijevanje velikog broja autentičnih općejezičnih tekstova. Podizanje razine aktivnog jezičnog znanja do razine koja omogućuje sadržajno sudjelovanje u raspravi.
Metode podučavanja: pismene i usmene vježbe, pisanje eseja
Metode ocjenjivanja: pismeno i usmeno ocjenjivanje
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Eckerbom, T. - Söderberg, E. (1990), Sagor och Sanningar, Natur och Kultur
2. Ekeroth, L-J. (1995), Ordföljd, tempus, bestämdhet, Gleerups
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Švedski jezik II
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu