Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rumunjske jezične vježbe VI
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 30(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: lekt. dr. sc. Clara Capatina
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Metode podučavanja: Vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe.
Metode ocjenjivanja: Usmeni i pismeni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kohn, D., Puls. Manual de limba română ca limbă străină. Nivelurile B1-B2, Polirom, 2012.
2. Dorobăţ, A., Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, 1999, vol. II.
Preporučena literatura:
3. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.
4. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Rumunjske jezične vježbe V
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu