Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sintaksa ruskog jezika 2
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Željka Fink-Arsovski
Izvođači: prof. dr. sc. Željka Fink-Arsovski ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: P: Svladavanje sintaktičkih jedinica čime se postiže bolje snalaženje u tekstu, razumijevanje teksta i odnosa između pojedinih jedinica teksta. Usvajanje pravila za interpunkciju koje je bitno za razumijevanje teksta i pravilno pismeno izražavanje. S: U sklopu seminara uvježbava se sintaktičko gradivo obrađeno na predavanjima. Na materijalu namijenjenom praktičnom radu (ciljano sastavljene vježbe, tekstovi) utvrđuje se i provjerava znanje i razumijevanje sintaktičkih jedinica. Nakon toga studenti dobivaju zadatke koje obavljaju u okviru seminarskih radova, koji se čitaju i komentiraju na nastavi.
Metode podučavanja: P: Predavanje uključuje interakciju između nastavnice i studenata. Nastavni se materijal na dijelu nastavnih sati prezentira pomoću tehničkih pomagala, a na dijelu će se studentima davati uručci. S: Predavanje uključuje interakciju između nastavnice i studenata. Nastavni se materijal na dijelu nastavnih sati prezentira pomoću tehničkih pomagala, a na dijelu će se studentima davati uručci.
Metode ocjenjivanja: Ispit
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3. Barić i dr. Hrvatska gramatika , dio Sintaksa, Školska knjiga, Zagreb, 1997
4. Katičić, Radoslav Sintaksa hrvatskoga književnog jezika (nacrt za gramatiku) , JAZU - Globus, Zagreb, 1986.
5.
Preporučena literatura:
6.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Sintaksa ruskog jezika 1
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu