Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hindske jezične vježbe 1
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 60(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: lekt. Višnja Grabovac
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Upoznavanje studenata s glasovnim sustavom hindskoga jezika i pismom. Stjecanje elementarne komunikativne kompetencije primjenjive u svakodnevnim situacijama kroz učenje i usvajanje vokabulara, jednostavnih jezičnih struktura i primjenu gramatičkoga gradiva
Metode podučavanja: Vježbe
Metode ocjenjivanja: Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra. Ocjenjuje se cjelokupni rad i zalaganje studenta tijekom semestra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A Complete Course for Beginners.
2. Matišić, Zdravka (1996). Elementi hindske gramatike. Zagreb
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu