Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fleksija i semantika vrsta riječi
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt
Izvođači: Miroslav Hrdlička ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Usvajanje temeljnih paradigmatskih modela poljskih imenskih i glagolskih oblika riječi prikazivanjem pregleda različitih pristupa gramatici, promišljanjem kriterija klasifikacije vrsta riječi, te razlikovanjem i opisom flektivnih od selektivnih gramatičkih kategorija vrsta riječi; opisivanjem funkcija nepromjenjivih vrsta riječi (prilozi, prijedlozi, veznici, uzvici i partikule/modulanti); uspoređivanjem sličnosti i razlika između navedenih sadržaja u poljskom i hrvatskom jeziku.
Metode podučavanja: predavanja uz power-point prezentacije - vježbe iz različitih hrvatskih i poljskih vježbenica za učenje i poučavanje inojezičnog poljskog
Metode ocjenjivanja: Tjedno praćenje, evaluacija studentskih zadaća, studentska samoevaluacija. Studenti pišu tri kolokvija tijekom semestra. Ocjene iz kolokvija kao i sudjelovanje u nastavi zajedno sa završnim ispitom čine konačnu ocjenu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bańko, Mirosław, Wykłady z fleksji polskiej, PWN, Warszawa 2002.
2. Kryżan-Stanojević, Barbara i Irena Sawicka, Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
3. Pintarić, Neda, Gramatika poljskoga jezika, u: Poljsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb 2002
4. Rothstein, A. Robert, Polish, u: The Slavonic Languages, ur. Bernard Comrie i Greville G. Corbett, Rontledge, London - New York 2007., str. 686 - 758.
5. Vidović Bolt, Ivana, fleksija.pl / Promjenjive vrste riječi, FF-press, Zagreb 2011.
Preporučena literatura:
6. Nagórko, Alicja, Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa 1998.
7. Tokarski, Jan, Fleksja polska, PWN, Warszawa 2001.
8. Urbańczyk, Stanisław i Marian Kucała (red): Encyklopedia języka polskiego, Ossolineum, Kraków 1999.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu