Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Nastavni program za akademsku godinu 2014/2015

otvori svezatvori sve
+Studij : Biologija i kemija
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Matematika i fizika
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Matematika i informatika
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Matematika
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Informatika i tehnika
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Informatika
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Fizika
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Inženjerska fizika, termodinamika i mehanika
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Fizika i informatika
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Fizika; smjer: nastavnički
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Fizika; smjer: Astrofizika
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Fizika; smjer: Biofizika
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Fizika; smjer: Fizika okoliša
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Fizika; smjer: Računarska fizika
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Informatika (jednopredmetni) smjer; smjer: nastavnički
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Matematika; smjer: računarski
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Matematika; smjer: nastavnički
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Informatika i tehnika; smjer: nastavnički
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Inženjerska fizika; smjer: Termodinamički uređaji
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Inženjerska fizika; smjer: Mehanički sustavi
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Informatika (jednopredmetni) smjer; smjer: nastavnički (B)
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Nutricionizam
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Matematika; smjer: teorijski
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Informatika (jednopredmetni); smjer: nastavnički
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
Legenda
P - Predavanja
V - Vježbe
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu