Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kriminalistička tehnika
Kratica: KRIMTEHOpterećenje: 30(P) + 20(PK) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(M)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Tatjana Kolar-Gregorić
Izvođači:
Opis predmeta: Kriminalističko-tehničke metode: prirodnoznanstvene i tehničke egzaktne metode u utvrđivanju relevantnih činjenica za budući kazneni/prekršajni postupak. Kriminalistički tragovi, traseologija. Načelo nastajanja i vrste tragova. Kriminalističko-tehničke metode otkrivanja, osiguranja, fiksiranja izuzimanja i tumačenja tragova. Osiguranje identiteta i integriteta traga, značaj tragova u kriminalističkoj obradi i u sudskom postupku. Specifičnosti pojedinih vrsta tragova: tragovi papilarnih linija, biološki tragovi, mikrotragovi, tragovi tvari ( staklo, boje, zapaljive, eksplozivne i otrovne tvari, opojne droge), mehanoskopski tragovi, tragovi krivotvorenja isprava i rukopisa. Kriminalističko-tehničke metode i sredstva u istraživanju mjesta događaja, dokumentiranju i prikupljanju tragova (očevid). Metode ispitivanja tragova u laboratorijima. Vještačenja ? mogućnosti i zahtjevi. Kriminalistička identifikacija osoba (daktiloskopija, analiza DNA, analiza glasa i dr.). Primjena računalne tehnologije u svrhu kriminalističko-tehničke analize.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kolar-Gregorić, T. (1999). Praktikum kriminalističke tehnike. Zagreb, Hrvatska: MUP RH.
2. Kolar-Gregorić, T. (2002). Kriminalistička identifikacija osoba ( krimarak 9). Zagreb, Hrvatska: MUP RH.
3. Lee, H.C. (1998). Materijalni tragovi. Zagreb, Hrvatska: MUP RH.
Preporučena literatura:
4. Kolar-Gregorić, T. (2004). Kriminalistička tehnika. Zagreb, Hrvatska: MUP RH.
5. Platt, R. (2004). Mjesto zločina. Zagreb, Hrvatska: Naša djeca d.o.o.
6. Saferstein, R. (1998). Criminalistics - An Introduction to Forensic Science (6th Ed.) New York: Prentice Hall.
7. Primorac, D. (2001). Primjena analize DNA u sudskoj medicini i pravosuđu. Zagreb, Hrvatska: Nakladni zavod Matice hrvatske.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu