Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u računalnu forenziku
Kratica: RAČFOROpterećenje: 15(P) + 10(PK) + 5(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(M)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Nikola Protrka
Izvođači: v. pred. dr. sc. Nikola Protrka ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu