Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, Nastavni program za akademsku godinu 2016/2017

otvori svezatvori sve
+Studij : Dizajn vizualnih komunikacija
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Flauta
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Film i video
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Gitara
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Glasovir
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Glazbena pedagogija
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Glazbena teorija
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Kiparstvo
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Klarinet
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Kompozicija
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Likovna kultura i likovna umjetnost
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Slikarstvo
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Solo pjevanje
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Violončelo
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Viola
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Violina
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Konzervacija i restauracija
Vrsta studija: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 10 semestara
+Smjer : Konzervacija i restauracija arheološke baštine
+Smjer : Konzervacija i restauracija kamena
+Smjer : Konzervacija i restauracija metala
+Smjer : Konzervacija i restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva
+Smjer : Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva i mozaika
Studij : Dizajn u novim medijim
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Grafički dizajn
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Interaktivni mediji
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Tipografija
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Flauta
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Gitara
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Glasovir
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Glazbena kultura
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Glazbena teorija
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Kiparstvo
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Klarinet
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Kompozicija
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Likovna kultura i likovna umjetnost
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Slikarstvo
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Solo pjevanje
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Violončelo
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Viola
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Violina
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
+Studij : Gluma
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Gluma
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
Studij : Film, Medijska umjetnost i Animacija
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Animacija
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Filmska umjetnost
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Medijska umjetnost
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Saksofon
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 8 semestara
+Studij : Saksofon
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 2 semestra
Studij : Dizajn vizualnih komunikacija
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Grafički dizajn
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Interaktivni mediji
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Tipografija
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
Legenda
P - Predavanja
S - Seminari
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu