Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva i mozaika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 7
[12888] Izborni predmeti KR 7. semestar - a > Student upisuje jedan od predmeta
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRUECTS
UAR609Kiparstvo - Kiparske rekonstrukcije I450000000000030000000004.0
UAR608Slikarstvo - izrada replike 3450000000000030000000004.0
[12889] Izborni predmeti KR 7. semestar - b > Student upisuje jedan od predmeta.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRUECTS
UAR00DDokumentacijska fotografija u konzervaciji i restauraciji30000000000000000000002.0
UAL70IJezična kultura150001500000000000000002.0
UAR00TTehničke analize i povijesne rekonstrukcije I150000000000000150000002.0
Semestar 8
[12890] Izborni predmeti KR 8. semestar - a > Student upisuje jedan od predmeta.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRUECTS
UAR709Kiparstvo - Kiparske rekonstrukcije II300000000000030000000004.0
UAR708Slikarstvo - Izrada replike 4300000000000030000000004.0
[12891] Izborni predmeti KR 8. semestar - b > Student upisuje jedan od predmeta.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRUECTS
UAS10DPlastična anatomija 2150000000000000150000002.0
UAR10TTehničke analize i povijesne rekonstrukcije II150000000000000150000002.0
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu