Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, Nastavni program za akademsku godinu 2019/2020

otvori svezatvori sve
+Studij : Konzervacija i restauracija
Vrsta studija: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 10 semestara
+Smjer : Konzervacija i restauracija arheološke baštine
+Smjer : Konzervacija i restauracija kamena
+Smjer : Konzervacija i restauracija metala
+Smjer : Konzervacija i restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva
+Smjer : Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva i mozaika
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu