Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Konzervacija restauracija III - Arheološka baština
Kratica: UAR607Opterećenje: 75(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 15(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 75(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU)
Nositelji: pred. Miona Miliša
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Studenti će biti osposobljeni za rad na predmetima od istog materijala ili na grupi predmeta od različitog materijala koje sačinjavaju arheološku cjelinu od trenutka kada je predmet izvađen iz kulturnog sloja ili vode, bilo da se radi o kopnenom ili podvodnom nalazištu pa do njegove konačne pohrane u depou ili prezentacije u izložbenom prostoru.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Analiza materijala i oštećenja predmeta te njegovih uzročnika propadanja.
2. Određivanje i primjena optimalnih restauratorskih postupaka i materijala na samom nalazištu, radionici i kod prevencije daljnjeg propadanja predmeta.
3. Svojstva i otpornost izvornog materijala predmeta, kao i materijala korištenih u restauratorskom postupku s obzirom na mikroklimatske (toplina, svjetlost, vlaga i sl.) i fizičke uvjete u izložbenom prostoru te u depoima za dugotrajnu pohranu predmeta.
4. Pregled različitih izložbenih i pohrambenih koncepata kroz povijest kao i najsuvremenijih oblika pohrane i prezentacije arheološke baštine
5. Primjena naučenih metoda istraživanja i dokumentiranja nalazišta i nalaza u svim fazama terenskog i laboratorijskog rada: fotografije i crteži.
6. Primjena naučenih metoda istraživanja i dokumentiranja nalazišta i nalaza u svim fazama terenskog i laboratorijskog rada: grafički i digitalni te potpuni tekstualni opisi nalazišta i nalaza te metodologije rada.
7. Terenska nastava u Muzeju antičkog stakla u Zadru. Nastavit će se ovladavanje sve složenijim rekompozicijskim postupcima na antičkom staklu, a zatim će se nadograđivati i vještine integracijskih postupaka.
8. Na staklenim predmetima koji zbog velikih nedostataka sačuvanih dijelova nisu statički stabilni provodit će se metoda integracije uz aplikaciju protetičkih umetaka.
9. Oni predmeti koji zahtijevaju daljnju znanstvenu obradu, ili pak trebaju biti izloženi na privremenim ili stalnim izložbama biti će podloženi rekonstrukcijskoj, estetskoj integraciji uz pomoć sintetičkih nadomjestaka.
10. Navedeni dio praktičnog rada će uključivati izradu silikonskih kalupa, lijevanje pigmentiranih nadomjestaka, te brušenje i poliranje staklenih predmeta.
11. Izrada dokumentacije provedenih konzervatorsko restauratorskih radova.
12. Planiranje izlaganja predmeta, upoznavanje s različitim metodama i potrebnim uvjetima skladištenja arheološkog materijala.
13., 14. i 15. Studenti koji imaju zadovoljene uvjete za obavljanje podvodnih istraživanja, sudjelovati će na podvodnim arheološkim istraživanjima te se upoznati sa specifičnostima istraživanja, dokumentacije i preventivne konzervacije pod vodom (morskom i slatkovodnom) kao i s konzervacijom predmeta nakon neposrednog vađenja iz vode.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Student će moći:
1. Planirati i izvoditi konzervatorsko-restauratorskih zahvata na arheološkom terenu (kopnenom i podvodnom) i restauratorskoj radionici.
2. Analizirati materijal od kojeg su načinjeni arheološki predmeti, njihova oštećenja i uzročnici propadanja te odabrati materijal za konzervaciju i restauraciju predmeta.
3. Sposobnost odabira restauratorskih tehnika i materijala koji će biti postojani u trajnom deponiranju ili izlaganju predmeta.
4. Određivanje optimalnih uvjeta i mjesta za trajnu pohranu materijala.
5. Potpuna izrada terenske i konzervatorsko-restauratorske dokumentacije.
6. Ovladavanje specifičnim istraživačkim, dokumentacijskim i konzervatorskim postupcima kod podvodnih istraživanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. - The Elements of Archaeological Conservation, J. M. Cronyn, Wendy S. Robinson, Routledge1990. - Methods of Conserving Underwater Archaeological Material Culture, Donny L. Hamilton, 1998, Nautical Archaeology Program, Texas A&M University, World Wide Web, http://nautarch.tamu.edu/class/ANTH605. - Conservation Of Marine Archaeological Objects, C. Pearson, Butterworths series in Conservation and Museology, London 1987. - Underwater Archaeology: the NAS Guide to Principles and Practice, A. Bowens, Blackwell Pub 2008. - Characterization and Conservation of Waterlogged Archaeological Wood, C. Buhion, Ph.D. thesis, University of Michigan, Ann Arbor 1991. - Conservation of Wood Artifacts: a Handbook, Natural Science in Archaeology, A. Unger, A. P. Schniewind, Pub. Springer 2001. - Archaeological Conservation Using Polymers, S. C. Wayne, Texas A&M University Anthropology Series nr. 6, Texas 2003.
Preporučena literatura:
2. - Konzerviranje i restauriranje muzejskih zbirki, M. V. Farmakovski, Zagreb 1949. - Restauracija antičke keramike iz hidroarheoloških istraživanja u Katoru, sjeverna luka Sepomaie iz 2001/2002, Umag, B. Bojić - Konzervacija i početak rekonstrukcije ranohrvatskih brodova iz Nina, B. Vilhar, R. Jurić, S. Oguić, Adrias 4/5, Split 1993/1994, 43-62. - Archaeological Glass Alteration Products in Marine and Land-based Environments, A Silvestri, G Molin, G Salviulo, Journal of Non-Crystalline Solids 351, 2005, 1338-1349. - Ships and Seamanship in the Ancient World, L. Casson, Princeton, New Jersey 1971. - Odabrane teme u stručnim časopisima i publikacijama te na web stranicama.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Konzervacija restauracija II - Arheološka baština
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu