Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Kompozicija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2021/2022

Semestar 5
[16952] Izborni predmeti KOMP PD - zima 3. godina > Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAE001Engleski jezik I15000000000000000150000003.0
UAE201Engleski jezik III15000000000000000150000003.0
UAM00BGlazbena pedagogija I3000000000000000000000003.0
UAM901Povijest hrvatske glazbe I3000000000000000000000003.0
UAF006Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 120000000000000025000000003.0
UAF206Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 320000000000000025000000003.0
UAM209Vokalna folklorna stilistika 115000000015000000000000003.0
UAT007Zbor 300045000015000000000000003.0
Semestar 6
[16954] Izborni predmeti KOMP PD - ljeto 3. godina > Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAE101Engleski jezik II15000000000000000150000003.0
UAE301Engleski jezik IV15000000000000000150000003.0
UAM10BGlazbena pedagogija II3000000000000000000000003.0
UAMA01Povijest hrvatske glazbe II3000000000000000000000003.0
UAF106Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 220000000000000025000000003.0
UAF306Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 420000000000000025000000003.0
UAT509Samostalni studentski projekt 60000300000000000000000003.0
UAM309Vokalna folklorna stilistika 215000000015000000000000003.0
UAT007Zbor 400045000015000000000000003.0
Semestar 7
[16955] Izborni predmeti KOMP PD - zima 4. godina > Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAE001Engleski jezik I15000000000000000150000003.0
UAE201Engleski jezik III15000000000000000150000003.0
UAM00EEtnomuzikologija I3000000000000000000000003.0
UAT605Harmonizacija i aranžman klapske pjesme20000000010000000000000003.0
UAM20BMetodika glazbene nastave I00015150000000000000000003.0
UAF006Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 120000000000000025000000003.0
UAF206Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 320000000000000025000000003.0
UAT609Samostalni studentski projekt 70000300000000000000000003.0
UAD00BUvod u sociologiju30000150000000000000000003.0
UAT007Zbor 500045000015000000000000003.0
Semestar 8
[16956] Izborni predmeti KOMP PD - ljeto 4. godina > Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAE101Engleski jezik II15000000000000000150000003.0
UAE301Engleski jezik IV15000000000000000150000003.0
UAM10EEtnomuzikologija II3000000000000000000000003.0
UAM60EEtnomuzikološko istraživanje100001000000000000010000003.0
UAM30BMetodika glazbene nastave II00015150000000000000000003.0
UAF106Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 220000000000000025000000003.0
UAF306Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 420000000000000025000000003.0
UAT709Samostalni studentski projekt 80000300000000000000000003.0
UAD108Sociologija kulture30000150000000000000000003.0
UAT007Zbor 600045000015000000000000003.0
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu