Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Slikarstvo, Izborni predmeti za akademsku godinu 2021/2022

Semestar 5
[12021] Izborni predmeti SLIK PD 5. semestar > Zbroj ects bodova za izborne predmete u 5. i 6. semestru mora biti najmanje 11.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAS007Grafički dizajn 130000000000001500000000003.0
UAK205Grafika 315000000000030000000000003.0
UAS00CKiparstvo 115000000000030000000000003.0
UAS20FOd fotografske preslike do fotografske manipulacije I15000000000300000000000003.0
UAS00EPismo 115000000000015000000000002.0
UAS40AProdukcija0000000000000000000045002.0
UAS009Scenografija 130000000000000015000000003.0
UAS006Suvremena grafika 115000000000003000000000003.0
UAL4AAVizualne komunikacije30000300000000000000000005.0
Semestar 6
[12022] Izborni predmeti SLIK PD 6. semestar > Zbroj ects bodova za izborne predmete u 5. i 6. semestru mora biti najmanje 11.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAS107Grafički dizajn 230000000000001500000000003.0
UAK305Grafika 415000000000030000000000003.0
UAS10CKiparstvo 215000000000030000000000003.0
UAS30FOd fotografske preslike do fotografske manipulacije II15000000000300000000000003.0
UAS10EPismo 215000000000015000000000002.0
UAS50AProdukcija0000000000000000000045002.0
UAS109Scenografija 230000000000000015000000003.0
UAS106Suvremena grafika 215000000000003000000000003.0
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu