Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Konzervacija i restauracija arheološke baštine, Izborni predmeti za akademsku godinu 2021/2022

Semestar 7
[12888] Izborni predmeti KR 7. semestar - a > Student upisuje jedan od predmeta
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAR609Kiparstvo - Kiparske rekonstrukcije I45000000000003000000000004.0
UAR608Slikarstvo - izrada replike 345000000000003000000000004.0
[12889] Izborni predmeti KR 7. semestar - b > Student upisuje jedan od predmeta.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAR00DDokumentacijska fotografija u konzervaciji i restauraciji3000000000000000000000002.0
UAL70IJezična kultura15000150000000000000000002.0
UAR00TTehničke analize i povijesne rekonstrukcije I15000000000000015000000002.0
Semestar 8
[12890] Izborni predmeti KR 8. semestar - a > Student upisuje jedan od predmeta.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAR709Kiparstvo - Kiparske rekonstrukcije II30000000000003000000000004.0
UAR708Slikarstvo - Izrada replike 430000000000003000000000004.0
[12891] Izborni predmeti KR 8. semestar - b > Student upisuje jedan od predmeta.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAS10DPlastična anatomija 215000000000000015000000002.0
UAR10TTehničke analize i povijesne rekonstrukcije II15000000000000015000000002.0
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu