Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Glasovir, Izborni predmeti za akademsku godinu 2021/2022

Semestar 5
[8404] Izborni predmeti GLAS PD - zima > Student upisuje predmet koji nosi 3 ects boda
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAH00ADirigiranje 100015000015000000000000003.0
UAH20ADirigiranje 300015000015000000000000003.0
UAH40ADirigiranje 500015000015000000000000003.0
UAE201Engleski jezik III15000000000000000150000003.0
UAH006Njemački jezik I15000000000000000150000003.0
UAH206Njemački jezik III15000000000000000150000003.0
UAF006Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 120000000000000025000000003.0
UAF206Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 320000000000000025000000003.0
UAG405Solfeggio I 50003000000000000000000003.0
UAH007Talijanski jezik I15000000000000000150000003.0
UAH207Talijanski jezik III15000000000000000150000003.0
UAT004Upoznavanje instrumenata I0001500000000000000000002.0
UAP00SUvod u povijest umjetnosti 13000000000000000000000003.0
Semestar 6
[8405] Izborni predmeti GLAS PD - ljeto > Student upisuje predmet koji nosi 3 ects boda.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAH10ADirigiranje 200015000015000000000000003.0
UAH30ADirigiranje 400015000015000000000000003.0
UAH50ADirigiranje 600015000015000000000000003.0
UAE301Engleski jezik IV15000000000000000150000003.0
UAH106Njemački jezik II15000000000000000150000003.0
UAH306Njemački jezik IV15000000000000000150000003.0
UAF106Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 220000000000000025000000003.0
UAF306Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 420000000000000025000000003.0
UAG505Solfeggio I 60003000000000000000000003.0
UAH107Talijanski jezik II15000000000000000150000003.0
UAH307Talijanski jezik IV15000000000000000150000003.0
UAT104Upoznavanje instrumenata II0001500000000000000000002.0
UAP10SUvod u povijest umjetnosti 23000000000000000000000003.0
Semestar 7
[8404] Izborni predmeti GLAS PD - zima > Student upisuje predmet koji nosi 3 ects boda
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAH00ADirigiranje 100015000015000000000000003.0
UAH20ADirigiranje 300015000015000000000000003.0
UAH40ADirigiranje 500015000015000000000000003.0
UAE201Engleski jezik III15000000000000000150000003.0
UAH006Njemački jezik I15000000000000000150000003.0
UAH206Njemački jezik III15000000000000000150000003.0
UAF006Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 120000000000000025000000003.0
UAF206Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 320000000000000025000000003.0
UAG405Solfeggio I 50003000000000000000000003.0
UAH007Talijanski jezik I15000000000000000150000003.0
UAH207Talijanski jezik III15000000000000000150000003.0
UAT004Upoznavanje instrumenata I0001500000000000000000002.0
UAP00SUvod u povijest umjetnosti 13000000000000000000000003.0
Semestar 8
[8405] Izborni predmeti GLAS PD - ljeto > Student upisuje predmet koji nosi 3 ects boda.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAH10ADirigiranje 200015000015000000000000003.0
UAH30ADirigiranje 400015000015000000000000003.0
UAH50ADirigiranje 600015000015000000000000003.0
UAE301Engleski jezik IV15000000000000000150000003.0
UAH106Njemački jezik II15000000000000000150000003.0
UAH306Njemački jezik IV15000000000000000150000003.0
UAF106Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 220000000000000025000000003.0
UAF306Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 420000000000000025000000003.0
UAG505Solfeggio I 60003000000000000000000003.0
UAH107Talijanski jezik II15000000000000000150000003.0
UAH307Talijanski jezik IV15000000000000000150000003.0
UAT104Upoznavanje instrumenata II0001500000000000000000002.0
UAP10SUvod u povijest umjetnosti 23000000000000000000000003.0
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu