Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Glazbena teorija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2021/2022

Semestar 5
[16934] Izborni predmeti GT PD - zima 3. godina > Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAE001Engleski jezik I15000000000000000150000003.0
UAE201Engleski jezik III15000000000000000150000003.0
UAH006Njemački jezik I15000000000000000150000003.0
UAH206Njemački jezik III15000000000000000150000003.0
UAF006Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 120000000000000025000000003.0
UAF206Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 320000000000000025000000003.0
UAT205Priređivanje za ansamble I0003000000000000000000003.0
UAT409Samostalni studentski projekt 50000300000000000000000003.0
UAH007Talijanski jezik 115000150000000000000000003.0
UAH207Talijanski jezik 315000150000000000000000003.0
UAM209Vokalna folklorna stilistika 115000000015000000000000003.0
Semestar 6
[16935] Izborni predmeti GT PD - ljeto 3. godina > Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAE101Engleski jezik II15000000000000000150000003.0
UAE301Engleski jezik IV15000000000000000150000003.0
UAH106Njemački jezik II15000000000000000150000003.0
UAH306Njemački jezik IV15000000000000000150000003.0
UAF106Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 220000000000000025000000003.0
UAF306Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 420000000000000025000000003.0
UAT305Priređivanje za ansamble II0003000000000000000000003.0
UAT509Samostalni studentski projekt 60000300000000000000000003.0
UAH107Talijanski jezik 215000150000000000000000003.0
UAH307Talijanski jezik 415000150000000000000000003.0
UAM309Vokalna folklorna stilistika 215000000015000000000000003.0
Semestar 7
[16937] Izborni predmeti GT PD - zima 4. godina > Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAE001Engleski jezik I15000000000000000150000003.0
UAE201Engleski jezik III15000000000000000150000003.0
UAM00EEtnomuzikologija I3000000000000000000000003.0
UAT605Harmonizacija i aranžman klapske pjesme20000000010000000000000003.0
UAH006Njemački jezik I15000000000000000150000003.0
UAH206Njemački jezik III15000000000000000150000003.0
UAF006Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 120000000000000025000000003.0
UAF206Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 320000000000000025000000003.0
UAT205Priređivanje za ansamble I0003000000000000000000003.0
UAT405Priređivanje za ansamble III0003000000000000000000003.0
UAT609Samostalni studentski projekt 70000300000000000000000003.0
UAH007Talijanski jezik 115000150000000000000000003.0
UAH207Talijanski jezik 315000150000000000000000003.0
Semestar 8
[16938] Izborni predmeti GT PD - ljeto 4. godina > Student upisuje izborne predmete koji ukupno nose 6 ects bodova.
KraticaPredmetPIGPSG1SG2SDREGGLIGLLLK1LK2MPKPRJSJTAIDRMRURETJECTS
UAE101Engleski jezik II15000000000000000150000003.0
UAE301Engleski jezik IV15000000000000000150000003.0
UAM10EEtnomuzikologija II3000000000000000000000003.0
UAM60EEtnomuzikološko istraživanje100001000000000000010000003.0
UAH106Njemački jezik II15000000000000000150000003.0
UAH306Njemački jezik IV15000000000000000150000003.0
UAF106Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 220000000000000025000000003.0
UAF306Primjena računala u glazbi - Osnove akustike 420000000000000025000000003.0
UAT305Priređivanje za ansamble II0003000000000000000000003.0
UAT505Priređivanje za ansamble IV0003000000000000000000003.0
UAT709Samostalni studentski projekt 80000300000000000000000003.0
UAH107Talijanski jezik 215000150000000000000000003.0
UAH307Talijanski jezik 415000150000000000000000003.0
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu