Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski praktikum za konzervatore i restauratore 2
Kratica: UAR7REOpterećenje: 15(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 15(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Katarina Hraste
Izvođači:
Opis predmeta: Student će nakon položenog kolegija biti sposoban
1 producirati stručnu dokumentaciju na engleskom jeziku
2 samostalno se pripremati za nastupe na međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima organiziranim na engleskom jeziku
3 ravnopravno sudjelovati na međunarodnim projektima jezik komunikacije na kojima je engleski, a za koje je potrebno suvereno vladanje jezikom struke
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Engleski praktikum za konzervatore i restauratore 1
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Engleski praktikum za konzervatore i restauratore 1
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu