Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Gluma - Stil i žanr I
Kratica: UAU401Opterećenje: 60(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 0(S) + 50(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 40(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. art. Goran Golovko
Izvođači: Katarina Romac ( Ostale dramske vježbe )
Nenad Srdelić ( Ostale dramske vježbe )
Opis predmeta: 1. Stvaranje teorijskog temelja žanra (tragedija, komedija, groteska) (10P)
2. Stvaranje teorijskog temelja za ostvarenje uloga u žanrovski usmjerenim sadržajima (10P)
3. Scenska realizacija ustanovljenih temelja (npr. skupne etide kora iz neke grčke tragedije ili scene preuzete iz žanrovski usmjerenog dramskog djela) (5P+20V)
4. Upoznavanje, odabir i priprema uloge iz izabranog žanrovski usmjerenog djela (npr. Euripid: "Trojanke") (10P+10V)
5. Upoznavanje, istraživanje, isprobavanje i primjenjivanje psihofizičkih tehnika za ostvarenje uloge u žanrovski usmjerenim sadržajima (tragedija) (15P+30V)
6. Objedinjavanje stečenih znanja i sposobnosti u svrhu realizacije uloge (u žanrovski usmjerenom sadržaju - tragediji) (10P+30V)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Denis, En: ARTIKULIRANO TIJELO, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 1997. Barba, E i Savarese.: TAJNA UMETNOST GLUMCA, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, 1996. Stanislavski, K.S.: SUSTAV, ili RAD GLUMCA NA SEBI I, Prolog, Zagreb, 1989. Gavella, dr Branko: GLUMAC I KAZALIŠTE, Novi Sad, 1967. Stanislavski, K.S.: ETIKA, "L" Slobodna izdanja, Beograd Stanislavski, K.S.: MOJ ŽIVOT U UMJETNOSTI, Prolog, Zagreb, 1988. Stanislavski, K.S.: RAD GLUMCA NA SEBI II, Prolog, Zagreb, 1991.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Gluma - Lik i karakter II
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu