Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest hrvatske glazbe I
Kratica: UAM901Opterećenje: 30(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić
Izvođači: Maja Milošević ( Predavanja )
Opis predmeta: Usvajanje činjenica vezanih za najvažnija zbivanja na polju njegovanja glazbene umjetnosti, napose stvaralaštva u rasponu od dolaska Hrvata u ove prostore do kraja 17. stoljeća; postizanje svijesti o važnosti Dalmacije kao kulturnoga središta u svim manifestacijama stvaralaštva i glazbovanja te njezinoj dominaciji u odnosu prema ostalim hrvatskim zemljama; upoznavanje sa glazbenim životom Splita (ishodišta i lokaliteti muziciranja, društva, institucije) koji je bio središte političkog i vjerskog ustrojstva stare hrvatske države.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. J. Andreis, Povijest hrvatske glazbe, knj, 4, Zagreb,Mladost Liber, 1975. L. Županović, Stoljeća hrvatske glazbe, Zagreb, Školska knjiga,1980. E. Stipčević, Hrvatska glazba, Zagreb, Školska knjiga, 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu