Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Scenski pokret - Društveno scenski ples III
Kratica: UAU40COpterećenje: 15(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 0(S) + 15(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. art. Almira Osmanović
Izvođači: Vana Bakalić ( Ostale dramske vježbe )
Opis predmeta: 1. Hrvatski narodni plesovi:
Narodni plesovi alpske zone: Istra, Hrvatsko Zagorje, Prigorje; (2P+2V)
Narodni plesovi panonske zone: Baranja, Slavonija, Posavina; (2P+2V)
Narodni plesovi jadranske: Trogir, Split, Dubrovačko primorje(2P+2V)
2. Kulturno povijesne značajke(4P)
3. Hrvatski plesovi u europskom kontekstu(1P+1V)
4. Teatarski elementi u narodnoj baštini (1P+3V)
5. Međunarodni plesovi (3P+5V)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ana Maletić: Knjiga o plesu Selena Jeanne Sohen: Ples kao kazališna umjetnost Ana Maletić: Pokret i ples
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Scenski pokret - Društveno scenski ples II
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu