Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija kulture
Kratica: UAD108Opterećenje: 30(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 15(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj programa je osposobiti studentice i studente za samostalnu analizu fenomena kulture u suvremenom društvu i primjenu te analize u vlastitom radu.
Nakon svladavanja gradiva kolegija, polaznice i polaznici će biti u stanju, koristeći sociološke pojmove, objasniti vlastiti identitet i identitete drugih društvenih aktera, te način na koji se oni strukturiraju i reprezentiraju u suvremenoj kulturi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. F. Crespi, Sociologija kulture, Zagreb, Politička kultura, 2006. N. Elias, O procesu civilizacije, Zagreb, Biblioteka Antibarbarus, 1996. (odabrana poglavlja) M. Meštrović; A. Štulhofer, Socio-kulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj, Zagreb, Hrvatsko sociološko društvo, 1998. (odabrana poglavlja) G. Simmel, Kontrapunkti kulture, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2001. (odabrana poglavlja) N. Skledar, Čovjek i kultura, Zagreb, Societas; Zaprešić, Matica hrvatska, 2001. (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
2. C. Barker, Cultural Studies: Theory & Practice. London, SAGE, 2008. B. Cvjetičanin; V. Katunarić, Kulturna politika Republike Hrvatske. Nacionalni izvještaj, Zagreb, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 1998. (odabrana poglavlja) M. Silverman, Facing Postmodernity. Contemporary French Thought on Culture and Society, London; New York: Routledge, 1999. (odabrana poglavlja) S. Čolić, Kultura i povijest, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2002. (odabrana poglavlja)
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu