Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tehničke analize i povijesne rekonstrukcije I
Kratica: UAR00TOpterećenje: 15(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 15(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: pred. Sandra Šustić
Izvođači:
Opis predmeta: Slike su heterogene strukture izrazito složene građe. Za njeno je razumijevanje nužna primjena analitičkih tehnika (destruktivnih i nedestruktivnih) te istraživanje povijesnih i arhivskih izvora (tradicionalne recepture, slikarski rukopisi i traktati, priručnici o slikarskim materijalima i slikarskoj tehnologiji).

Sadržaj kolegija kombinira teorijski i praktični program kroz kojeg studenti stječu znanje i vještine te grade etičke stavove nužne za budući rad u struci.

Teorijski dio kolegija usmjeren je ka tehničkom istraživanju uz napredno rješavanje problema, plansku i kritičku prosudbu. Ovaj segment nastave kontruktivno objedinjuje temeljna znanja iz konzervacije-restauracije štafelajnih slika i polikromiranog drva, slikarske tehnologije, primijenjene kemije te instrumentnih i laboratorijskih metoda istraživanja.

Teorijski i praktični dio kolegija usko su povezani. Svako predavanje/vježba uključuje studiju slučaja (eng. case study), odnosno izradu povijesne rekonstrukcije umjetničkog djela (cijele kompozicije ili detalja) temeljem rezultata tehničkih analiza i studije povijesnih izvora.

Praktični rad prati pisana i foto dokumentacija. U dogovoru s predavačem, studenti će već na početku semestra odabrati umjetninu koju će kopirati. Ideja je da svaki student radi na umjetnini iz drugog stilskog razdoblja te da tijekom 7. i 8. semestra izradi cjelovitu kopiju odabrane umjetnine odnosno njenog segmenta.

U prvom semestru cilj predmeta je definirati i izvršiti metodologiju istraživanja u izradi povijesnih rekonstrukcija slika, istraživanjem publiciranih tehničkih studija i povijesnih izvora. Kako su znanstvene analize u restauraciji i njihova interpretacija vodeći alat za dokazivanje autentičnosti umjetničkog djela, analizirati će se slučajevi pogrešno interpretiranih umjetnina ili pak lukavo smišljenih krivotvorina.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Merrifield, M. P. (1849). Medieval and Renaissance treatises on the arts of painting: original texts. John Murray, Albemarle street, London Eastlake, C. L. 1847. Materials for a history of oil painting. London, Longman, Brown, Green, and Longmans, London Erma Hermens and Joyce H. Townsend, Sources and Serendipity - Testimonies of Artists' Practice, London : Archetype Publications Forthcoming, 2009. National Gallery Technical Bulletin, br. 1-31, London : National Gallery
Preporučena literatura:
2. Bomford D. et al., Art in the Making: Italian Painting Before 1400, National Gallery, London, 1989. Bomford D. et al., Art in the Making: Rembrandt, National Gallery, London, 2006. Dunkerton, J., et.al. (1991). Giotto to Durer: early renaissance painting in the National Gallery. Yale University Press, London Dunkerton, J., et.al. (1999). Durer to Veronese Sixteenth-Century Painting in the National Gallery. Yale University Press, London Gettens R. J., Stout G. L., Painting Materials, Dover, New York 1966. Gottsegen M. D., A Manual of Painting Materials and Techniques, Harper & Row, New York, 1987. Leone Battista Alberti, On Painting and on Sculpture, C. Grayson (uredio i preveo), London, 1972., 91. Masschelein-Kleiner L., Ancient Binding Media, Varnishes and Adhesives, ICCROM, 1985. Mark Clarke, Joyce H. Townsend and Ad Stijnman (editors), Art of the Past - Sources and Reconstructions, London : Archetype Publications, 2005. Merrifield, M. P. (1849). Medieval and Renaissance treatises on the arts of painting: original texts. John Murray, Albemarle street, London Roy A., Smith P., Painting Techniques: History, Materials and Studio Practice, IIC, 1998. Stefanos Kroustallis, Joyce H. Townsend, Elena Cenalmor Bruquetas, Ad Stijnman and Margarita San Andres Moya (urednici), Art Technology - Sources and Methods, London : Archetype Publications, 2008. Thompson D. V., The Materials and Techniques of Medieval Painting, Dover, New York 1956.
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu