Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u sociologiju
Kratica: UAD00BOpterećenje: 30(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 15(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović
Izvođači:
Opis predmeta: Osnovna znanja o funkcioniranju modernih društava s obzirom na gospodarske, političke, demografske, ekološke i kulturne aspekte. Ključno je razumijevanje temeljnih socioloških pojmova, te njihovo kontekstualiziranje unutar suvremenih društvenih procesa. Osposobiti sudente/ice za upotrebu stečenog znanja o sociologiji u vlastitom kreativnom radu. Svladavanjem gradiva, polaznici/ice će moći objasniti suvremena društvena kretanja s obzirom na usvojena znanja o ključnim sociološkim pojmovima, teorijskim pristupima i metodološkim postupcima. Važno je osposobiti studente/ice za kritičko razmišljanje i komentiranja društvenih fenomena iz opće sociološke perspektive, te posebno iz perspektive posebnih sociologija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Giddens, A. (2007) Sociologija. Nakladni zavod Globus: Zagreb. (odabrana poglavlja) Haralambos, M., M. Holborn (2002) Sociologija. Golden marketing: Zagreb. (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
2. Ritzer, G. (1997) Suvremena sociologijska teorija. Globus: Zagreb. Mouzelis, N. (2000) Sociologijska teorija. Jesenski i Turk: Zagreb. Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity. Stanford University Press: Stanford. Fanuko, N. (1997) Sociologija. Profil: Zagreb
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu