Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Vokalna polifonija II
Kratica: UAM102Opterećenje: 0(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 30(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: pred. Dario Maleš
Izvođači:
Opis predmeta: Opći je cilj učenja ovoga kolegija upoznavanje polifonijske skladateljske tehnike s obzirom na njen udio i značaj u razvoju glazbene umjetnosti, te izgrađivanje estetskih kriterija putem analitičkog i praktičnog svladavanja stilskih obilježja određenog povijesnog razdoblja; ovdje renesansnog.
Posebni ciljevi:
- usvojiti temeljna pravila troglasnog vokalnog kontrapunkta,
- usvojiti osnovna pravila kanonske tehnike,
- primijeniti stečeno znanje u izradi stavaka s primjenom imitacijske tehnike i kanona s dopunskim glasom u troglasju,
- prepoznavanje i tumačenje polifonih tehnika i oblika na primjerima iz
literature
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jeppesen, K., Kontrapunkt, Wiesbaden, 1985. Lučić, F., Kontrapunkt, Zagreb, 1969. Lučić, F., Polifona kompozicija, Zagreb, 1954.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Vokalna polifonija I
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Vokalna polifonija I
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu