Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Završni ispit
Kratica: UAK601Opterećenje: 15(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 15(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. art. Nikola Džaja ( Predavanja )
red. prof. art. mr. sc. Kažimir Hraste ( Predavanja )
red. prof. art. Matko Mijić ( Predavanja )
Opis predmeta: Tjedno sati: 1P+1V
Samostalno savladavanje suvremene kiparske forme,usmena i pismena obrana i javna prezentacija različitih tvorbenih kiparskih postupaka i tvoriva i oblikovanje vlastitog kiparskog izraza svakog pojedinog studenta.
Nastava iz kolegija: Završni ispit je u cijelosti mentorska nastava, koja je ujedno praktična i teorijska, te se zbog specifičnosti materije koja se predaje radi individualno 1:1 s odabranim mentorom.
Sadržaj nastave i satnica pojedinačno se dogovara između studenta i odabranog mentora.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura u dogovoru s odabranim mentorom.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Suvremeno kiparstvo 1
Odslušan : Kiparski izrazi u suvremenim medijima 1
Odslušan : Crtanje 1
Odslušan : Suvremena umjetnost 1
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Kiparski izrazi u suvremenim medijima 2
Položen : Crtanje 2
Položen : Suvremena umjetnost 2
Položen : Suvremeno kiparstvo 2
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu