Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Zbor 3
Kratica: UAT007Opterećenje: 0(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 45(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 15(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: red. prof. art. Vlado Sunko
Izvođači:
Opis predmeta: CILJ:
Upoznavanje vokalne i vokalno-instrumentalne domaće i strane glazbene literature. Svladavanje elemenata i postupaka zborskog pjevanja: izgovora, ritmičke preciznosti, intonacije, vokalne tehnike, te posebno interpretacije. Izgrađivanje estetskih kriterija za vrednovanje zborskog pjevanja praktičkim svladavanjem stilskih obilježja određenog razdoblja.

SADRŽAJ:
1. Uvod u kolegij. Vježbe za upjevavanje. Ispitivanje glazbenih sposobnosti novih pjevača, razvrstavanje po glasovima.
2. Ispitivanje glazbenih sposobnosti novih pjevača. Razvrstavanje po glasovima (soprani, alti, tenori, basovi).
3. Upoznavanje sa radom respiratornih organa, vježbe disanja, Upoznavanje novih članova zbora sa skladbama koje obavezno svake godine izvode: Hrvatska himna Lijepa naša i Gaudeamus igitur. Upoznavanje pjevačkog aparata, postavljanje glasa. Vježbe iz vokalne tehnike. Ponavljanje skladbi iz repertoara.
4. Vježbe za impostaciju glasa. Vježbe za širenje opsega glasa. Upoznavanje sa novim skladbama. Akcentuacija i izgovor teksta u ritmu kao temeljni preduvijet za ispravno tumačenje i interpretiranje skladbe
5. Tehničke vježbe za intonaciju i impostaciju glasa. Izjednačavanje vokala i registara, fraziranje. Upoznavanje dionica pjevajući neutralnim slogom. Rad u dvije odvojene grupe (muški i ženski dio zbora)
6. Tehničke vježbe prilagođene za svladavanje težih mjesta u skladbama.
Uvježbavanje dionica, odvojeno muški i ženski dio zbora.
Svladavanje težih djelova skladbe (skokovi u disonantni akord)
7. Tehničke vježbe za intonaciju , izjednačavanje vokala i registara, fraziranje. Spajanje dionica za muške glasove, i dionica za ženske glasove posebno.
8. Tehničke vježbe prilagođene za svladavanje težih mjesta u skladbi.
Uvježbavanje dionica, odvojeno muški i ženski dio zbora.
Svladavanje težih djelova skladbe (skokovi, disonantni akordi clusteri)
9. Vježbe za appoggio i dijafragmu. Izvođenje skladbi sa svim pjevačima zajedno. Fraziranje
10. Tehničke vježbe prilagođene za savladavanje težih mjesta u skladbi. Rad na interpretaciji skladbi.
11. Vježbanje vokalne tehnike i impostacije glasa. Ozvučavanje i dinamičko nijansiranje skladbi.
12. Vježbe različitih postava impostacije glasa, prilagođene raznim stilskim epohama. Pripremanje za nastup.
13. Upjevavanje, uvježbavanje težih djelova skladbi. Interpretacija.
14. Kolokvij: pjevanje u kvartetima uvježbanih skladbi.
15. Zaključivanje ocjena
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu