Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Zbor 4
Kratica: UAT007Opterećenje: 0(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 45(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 15(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: red. prof. art. Vlado Sunko
Izvođači:
Opis predmeta: CILJ:
Upoznavanje vokalne i vokalno-instrumentalne domaće i strane glazbene literature. Svladavanje elemenata i postupaka zborskog pjevanja: izgovora, ritmičke preciznosti, intonacije, vokalne tehnike, te posebno interpretacije. Izgrađivanje estetskih kriterija za vrednovanje zborskog pjevanja praktičkim svladavanjem stilskih obilježja određenog razdoblja.

SADRŽAJ:
1. Vježbe za upjevavanje. Ispitivanje glazbenih sposobnosti novih pjevača, naknadno uključenih, razvrstavanje po glasovima. Ponavljanje skladbi iz repertoara.
2. Provjeravanje kvalitete glasovnih dionica. Prebacivanje pjevača iz jedne glasovne grupe u drugu, zbog upotpunjavanja slabije dionice, odnosno problema sa pjevanjem, ukoliko za tim postoji potreba.
3. Vježbe disanja, povećavanje izdržljivosti fraze. Upoznavanje sa novim skladbama. Akcentuacija i izgovor teksta u ritmu. Upoznavanje dionica pjevajući neutralnim slogom.
4. Uvježbavanje dionica, odvojeno muški i ženski dio zbora.
5. Tehničke vježbe prilagođene za svladavanje težih mjesta u skladbama. Rad sa svim pjevačima zajedno.
6. Upjevavanje. Rad na interpretacijama skladbi.
7. Upjevavanje. Izvođenje uvježbanih skladbi.
8. Upoznavanje sa novim skladbama. Akcentuacija i izgovor teksta u ritmu. Upoznavanje dionica pjevajući neutralnim slogom.
9. Vježbe za intonaciju i širenje raspona glasa. Uvježbavanje dionica, odvojeno muški i ženski dio zbora.
10. Vježbe za impostaciju glasa. Uvježbavanje skladbi sa svim pjevačima zajedno
11. Vježbe za intonaciju. Svladavanje težih djelova skladbe.
12. Vježbe različitih postava impostacije glasa, prilagođene raznim stilskim epohama. Rad na interpretaciji.
13. Upjevavanje, uvježbavanje težih djelova skladbi. Interpretacija skladbi. Pripremanje za nastup.
14. Upjevavanje. Izvođenje uvježbanih skladbi
15. Kolokvij: pjevanje u kvartetima uvježbanih skladbi
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Zbor 3
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Zbor 3
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu