Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Instrumentalna polifonija II
Kratica: UAM302Opterećenje: 0(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 30(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Siriščević
Izvođači:
Opis predmeta: - usvajanje znanja o polifonijskim skladateljskim tehnikama baroka
- razumijevanje i vrijednovanje polifonijskih postupaka te određivanje njihove uloge u strukturi glazbenog djela
- upoznavanje stilskih obilježja
- izgrađivanje estetskih kriterija
- primjenjivanje stečenog znanja u izradi troglasne fuge
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lučić, F., Kontrapunkt, Zagreb, 1969. Lučić, F., Polifona kompozicija, Zagreb, 1954. Mann, Alfred., The Study of Fugue, New York, 1986.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Instrumentalna polifonija I
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Instrumentalna polifonija I
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu